Urimelig kjøper fikk ikke heve bilkjøpet i lagmannsretten

Urimelig kjøper fikk ikke heve bilkjøpet i lagmannsretten

Vi bistod en bilselger som hadde solgt en ti år gammel bensinbil, hvorpå kjøper reklamerte over en rekke småfeil ved bilen og ønsket å heve kjøpet. Kjøper tok saken helt til lagmannsretten, men fikk likevel ikke heve kjøpet og ble dømt til å betale våre fulle saksomkostninger.

Konklusjonen fra lagmannsrettens dom var følgende:

Etter bevisførselen for lagmannsretten er det uklart hvor høy lyden fra motoren er, hva som konkret er gjort av feilsøking, og hva som vil være nødvendig utbedring. Det var også sprik i forklaringene om hvor kostbart det vil være dersom kjedet må skiftes.

Bilde av boken

På grunn av uklarhetene rundt årsaken til og utbedring av lyden i motoren; om bilen kan kjøres med lyden eller hva utbedringskostnadene vil utgjøre, finner lagmannsretten at kjøper ikke har sannsynliggjort at bilen var i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med.

Lagmannsrettens konklusjon blir etter dette at bilen ikke hadde mangler.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.