Trekke seg fra bilkjøp?

Trekke seg fra bilkjøp?

Vi får ofte henvendelser fra kjøpere og selgere som ønsker å trekke seg fra bilkjøp. Dette er ofte ikke så enkelt. Det klare utgangspunktet er at avtaler skal holdes slik at det kreves et rettslig grunnlag for å trekke seg fra bilkjøp. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis uforpliktende samtale dersom du lurer på noe. Vi kan vurdere saken din og om vi eventuelt bør bistå deg. Isåfall vil bilforsikringen som oftest dekke de fleste utgifter til advokat.


Kan selger trekke seg fra bilkjøp?

Den klare hovedregel er at selger ikke kan trekke seg fra bilkjøpet. Det er ikke snakk om noen angrerett fra kjøpers side. Selger er bundet til å oppfylle kontrakten etter sitt innhold. Gjør han ikke det kan han få erstatningskrav fra kjøper.

Under en del omstendigheter kan allikevel selger trekke seg fra handelen.

Bilde av boken

Det følger av kjøpsloven at selger kan holde tilbake sin oppfyllelse dersom det er tydelig at kjøper ikke kommer til å betale. Dette kalles innen kjøpsretten antesipert mislighold. Selger trenger da ikke overlevere bilen.

Dersom selgeren har sendt tingen kan han også hindre den i å bli overlevert dersom det viser seg under transporten at kjøper ikke kommer til å betale. Overleveres bilen til en kjøper som for eksempel går konkurs vil selger ofte stå med katta i sekken, idet bilen kan gå inn i konkursboet.

Dersom det er tydelig at selger ikke kommer til å betale kan selger i tillegg heve kjøpet. Dette innebærer at selger kan trekke seg fra avtalen. Er bilen overlevert kan også selger heve dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen innen en rimelig tilleggsfrist som selgeren har fastsatt for oppfyllelse.

Har kjøper derimot betalt kjøpesummen er det svært få muligheter for at selger kan heve bilkjøpet.

Legg merke til at dersom noe annet følger av avtalen vil dette som oftest være det sentrale. Utgangspunktene ovenfor er kun det som følger av loven. Står det for eksempel i kontrakten at selger kan trekke seg fra bilkjøpet to uker etter handelen vil han kunne gjøre det. Merk at dette kun gjelder mellom private kjøpere. Der selger er bilforhandler vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse og denne kan ikke fravikes til ugunst for forbrukeren.

Det vil enten være kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som regulerer bilsaken. Les mer om forskjellen på kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven her. Vi har også to artikler som forklarer hvilke forskjellige rettigheter kjøper og selger får av kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

 

Kan kjøper trekke seg fra bilkjøp?

Om kjøper kan trekke seg fra bilkjøpet vil bero på mange faktorer.

Kjøper har som den klare hovedregel ingen angrerett eller avbestillingsrett. Dersom du har kjøpt en bil fra en annen privatperson er det ingen mulighet til å angre bilkjøpet eller avbestille avtalen.

Dersom du har kjøpt en bil fra en bilforhandler er det også som det klare utgangspunkt ingen avbestillingsrett eller angrerett. Dersom bilen enda ikke er overlevert kan imidlertid kjøper avbestille bilen. Dette innebærer imidlertid at kjøper må betale selger erstatning for hans økonomiske tap. Denne summen kan ofte bli relativt stor, slik at det sjelden vil lønne seg å avbestille bilkjøpet.

Dersom bilen er overlevert vil det heller ikke i forbrukerkjøpsloven være noen adgang til å avbestille bilkjøpet. trekke seg fra bilkjøp

Det er viktig å presisere at det sentrale uansett vil være hva som følger av avtalen. Følger det av avtalen at kjøper har en angrerett eller en avbestillingsrett vil dette naturligvis gjelde. Det er imidlertid sjelden selger vil innta noen klausul om angrerett eller avbestillingsrett i kontrakten.

Dette innebærer dermed at den klare hovedregelen er at kjøper ikke kan trekke seg fra bilkjøp. I enkelte tilfeller kan imidlertid kjøper trekke seg fra bilkjøp dersom bilen er mangelfull.

At bilen er mangelfull betyr at den inneholder feil eller mangler som kjøper ikke kunne forvente. Bilen skal være i samsvar med det som er avtalt. Har du for eksempel kjøpt en ny bil, og motoren ikke virker som den skal, vil det foreligge en mangel. Du kan lese mer om mangelsbegrepet her.

Dersom bilen er mangelfull vil kjøper i enkelte tilfeller kunne heve kjøpet. Dette betyr å levere tilbake bilen og få pengene tilbake. Dermed blir et hevingskrav det samme som å trekke seg fra bilkjøp.

Det skal imidlertid en del til for å kunne heve bilkjøpet. Innenfor kjøpsloven er kravet at mangelen er vesentlig. Innenfor forbrukerkjøpsloven er kravet at mangelen ikke må være uvesentlig. Det skal dermed mindre til for å heve ved kjøp av forhandler, der særlige forbrukervernhensyn gjør seg gjeldende. Det sentrale vurderingsmomentet er mangelens betydning for kjøper. Jo større betydning mangelen har for kjøper, jo større sjanser er det for å heve. Du kan lese mer om vilkårene for å heve bilkjøp her.

Dersom du mener det foreligger en mangel er det viktig at du sier fra om dette innen kort tid til selger. Kjøpsloven inneholder såkalte reklamasjonsfrister, som oppstiller krav om at kjøper må si fra til selger om en mangel innen rimelig tid. Du kan lese mer om reklamasjonsfristene her.

Kontakt oss dersom du har spørsmål om ditt bilkjøp

Biladvokat.no har flere advokater som kan hjelpe deg med spørsmål om kjøp og salg av bil. Ta kontakt med oss i kontaktskjemaet til høyre for en gratis og uforpliktende henvendelse. Eventuelt kan du kontakte oss per telefon eller e-mail. Husk at din bilforsikring som oftest vil dekke størstedelen av advokatutgiftene, slik at det vil lønne seg å benytte advokat der mangelen utgjør et visst beløp.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.