Uenighet hvem som tørrkjørte motoren

Uenighet hvem som tørrkjørte motoren

Da motoren streiket på første kjøretur måtte kjøper og selger møtes i retten.

Den eldre bruktbåten var av typen Marex drive 1989 modell og ble solgt for 110 000 kroner, skriver Drammens Tidende.

Motoren havarerte på første kjøretur

På visningen i Drammen prøvestartet kjøperen båten og det var ingenting som tilsa at den ikke skulle fungere. Men da han skulle ta med båten en tur på sjøen så gikk det galt. Motoren luktet svidd og temperaruten økte. Da den nådde rødt nivå slo mannen av motoren og måtte kontakte Redningsskøyta for hjelp.
Kjøperen kontaktet et verksted som undersøkte motoren. De fant ut at impelleren, som kjøler motoren, var ødelagt. Verkstedet konkluderte at dette var en konsekvens av at båten var tørrstartet.
Etter reparasjon ble båten satt på vannet igjen, men motoren ble varm denne gangen og. Det ble et nytt besøk på verkstedet og regningen ble totalt på 90 000 kroner.
Kjøperen hevder at selger må betale denne kostnaden.
– Båten var i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å tro, mener han.

Les mer om motorhavari etter kjøp her

Forliksrådet og Tingretten ga selger medhold

Selgeren avvise dette kravet. Han hevdet at han aldri hadde tørrstartet motoren og at dette måtte ha skjedd etter overtakelsen. Partene møtte i forliksrådet der selgeren fikk medhold. Kjøperen var ikke enig i dette og tok saken videre til tingretten.
Tingretten holdt fast på tidligere dom og ga selger medhold. De mente at kjøperen burde undersøkt nøyere før han kjøpe båten.
– Retten mener at han bevisst har tatt en risiko ved å kjøpe en båt med så gammel motor uten å prøve den på vannet, skriver retten.
Det blir og påpekt at selgeren tilbød han å teste ut båten med han på vannet, noe kjøper avslo.
Båten var i følge retten ikke i dårligere stand enn forventet, i tillegg var det mulig at kjøper selv kan ha forårsaket skadet.
– At han fortsatte å kjøre båten etter at temperaturen steg så mye, har sannsynligvis bidratt til skadeomfanget. Det er ikke belyst at det var noen varmegang før levering, skriver retten.

Les også: Reklamasjon på kjøp av båt

Vanskelig i slike saker å se hvem som har skylden

Kjøperen valgte å ikke anke, selv om han ikke var fornøyd med dommen. Han hadde tapt i to instanser og forstått at han ikke vil vinne frem med kravet.
Han forteller at han er svært skuffet og synes det er trist å ha brukt store summer både på reparasjoner og advokater. Han ønsker at hans situasjon skal være en lære til andre som vil kjøpe båt.
– Prøvekjør før du kjøper. Hadde jeg prøvekjørt hadde vi unngått alt dette, sier båtkjøperen.

Silja Dagenborg, selgers advokat, oppfordrer også til dette. Hun forteller at slike saker er det svært vanskelig å bli enige om når en skade har oppstått. I slike kjøp så går risiko for feil og mangler over på kjøper ved overtakelse.
– Ved kjøp av brukte gjenstander må kjøper sørge for tilstrekkelige undersøkelser av gjenstanden før kjøpet. Det gjelder særlig gjenstander som er «solgt som den er». I dette tilfellet ble kjøper tilbudt å prøvekjøre båten, noe han avslo. Det har trolig blitt tillagt vekt av retten ved avgjørelsen av hvem som skal bære ansvaret for forholdene, skriver hun i en mail.

Les om å heve båtkjøp her

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.