Klage på feil og mangler ved Tesla (reklamasjon, heving)

Klage på feil og mangler ved Tesla (reklamasjon, heving)

Ønsker du å klage på ditt Tesla-kjøp? Du er ikke alene. Mange av henvendelsene vi får vedrørende bilkjøp gjelder nemlig Tesla. Her vil vi se nærmere på hva som kan gå galt med en el-bil fra Tesla, hvilke krav du kan rette mot selger og hvordan du går fram. Dersom du ønsker en konkret vurdering av ditt tilfelle, kan du kontakte oss ved å fylle ut skjemaet under artikkelen.


Tesla på klagetoppen

Statistikk fra Forbrukerrådet viser at mange klager på Tesla. Når det gjelder bilkjøp er de definitivt høyt representert. Dette er ikke unaturlig siden Tesla selger noen av de mest solgte bilmodellene i Norge, men det er også enkelte andre faktorer som bringer dem til topps på denne litt uheldige statistikken.

Vi snakker om ny teknologi med typiske barnesykdommer. Det er ikke alt som blir perfekt på første forsøk. Da må imidlertid produsenten eller den som selger produktene gjøre det som skal til for at kunden får et produkt som likevel tilsvarer det han eller hun har betalt for.

Når det gjelder kjøretøyer i absolutt øverste prisklasse, er forventningene blant forbrukerne tilsvarende høye. Tesla oppfyller selvfølgelig når det gjelder miljøvennlighet ettersom det er snakk om el-biler, selv om de lærde riktignok strides også her. Samtidig er det også et krav om at alt det tekniske skal fungere optimalt.

Det viser seg i en del tilfeller at serviceavdelingen til Tesla ikke klarer å ta unna i takt med det økende salget. Det er også en del problemer de ikke løser. Men vi ser også at det nytter å klage. Det er mange som har fått medhold i saker mot Tesla som har vært oppe i Forkbrukerklagenemda eller i domstolene. De fleste tilfellene lar seg imidlertid løse før de kommer dit. Men det kan avhenge av din egen oppfølging.

Ikke minst er det viktig at du leverer skriftlig klage så fort du selv oppdager en feil eller mangel.

Hva kan du klage på ved en Tesla?

En bil er sammensatt av et stort antall komponenter som alle skal virke sammen. El-biler og andre nyere bilmodeller har dessuten en rekke avanserte elektroniske elementer. Det betyr at det også er mange ting som kan gå galt. I kjøpsretten kalles en slik feil for en «mangel».

Hva som kan karakteriseres som en mangel er også avhengig av hva selgeren forespeiler kunden ved kjøpet og hva en kjøper objektivt kan forvente seg.

Når det gjelder kjøp av en ny Tesla til 750 000 kroner eller mer er det berettiget å ha svært høye forventninger. Med en bruktbil vil forventningene naturlig nok reduseres i takt med alder og bruk.

Feil eller mangler det ofte klages på i forbindelse med el-biler fra Tesla

 • Ladetid
 • Rekkevidde
 • Lakk/lakkskader
 • Lys, dører, vinduer eller vindusviskere virker ikke som de skal
 • Lyder eller «skrangling»
 • Rustproblemer på nye biler
 • Autopiloten virker ikke
 • Andre elektroniske feil

Listen er på ingen måte uttømmende.

Slik reklamerer du på Tesla

Advokatfirmaet Teigstad, som står bak biladvokat.no, anbefaler alltid at reklamasjoner gjøres skriftlig. Du kan gjerne også ringe forhandleren for å få en avklaring. Med tanke på oppfølging av klagen og eventuelle rettslige skritt er det imidlertid en stor fordel å vise til dokumentasjon på reklamasjonen. Og med skriftlig så mener vi ikke at du skal sende et brev i posten. E-post eller sms er et nyttig verktøy i så måte.

En skriftlig reklamasjon bør spesifisere hva du klager på og ønsker å få utbedret eller kompensert. Ved krav om heving av bilkjøpet må dette også spesifiseres særskilt i reklamasjonen.

Du bør også sette en tidsfrist for et svar fra forhandleren. I motsatt fall kan du bli gående å vente på en avklaring som drøyer ut.

Det meldes at mange har problemer med å få kontakt med servicekontorene til Tesla. Det er heller ikke alltid man får tilbakemeldinger på sine henvendelser. Av den grunn blir det spesielt viktig med skriftlighet i kommunikasjonen.

Les om angrerett ved bilkjøp her

Reklamer i tide!

En klage bør fremsettes så fort du oppdager en mangel på bilen du har kjøpt. Jo lengre tid det går, jo lengre tid tar det før du får en ordning. Hvis det går til rettslige skritt taler det ikke til din fordel dersom du venter for lenge.

I henhold til forbrukerkjøpsloven skal en mangel meldes innen rimelig tid etter at den er oppdaget eller burde vært oppdaget. Det betyr at du bør være oppmerksom på feil og uregelmessigheter med bilen spesielt like etter at du har kjøpt den. Hvis noe slikt viser seg etter kort tids bruk, er det sannsynlig at det også var der på kjøpstidspunktet.

Det er også en absolutt tidsfrist som ikke kan overskrides. Den er 5 år dersom du kjøper fra forhandler og to år dersom du kjøper fra en privatperson. Når en brukt bil blir overdratt, uansett om det er en privatperson eller forhandler som er selger, så vil reklamasjonsfristene starte på nytt.

Dette kan du kreve ved klage på Tesla el-bil

Formålet med å reklamere på Tesla er selvfølgelig å få det du mener du har betalt for.  Det er ulike måter selgeren kan oppfylle dette på.

Det kan være :

 • Retting – selgeren fikser mangelen
 • Prisavslag – du får en økonomisk kompensasjon for mangelen
 • Omlevering – du får ny bil
 • Heving – du leverer bilen og får pengene tilbake

Normalt vil det være snakk om retting eller utbedring av mangelen. I de tilfeller selgeren ikke oppfyller eller ønsker å oppfylle dette, kan det være aktuelt å be om prisavslag, omlevering eller heving.

I tillegg har du anledning til å kreve erstatning dersom du har hatt utgifter som følge av mangelen eller i påvente av at saken blir løst.

Forskjell på kjøp fra forhandler og privatperson

Kjøper du fra forhandler (eller annen næringsdrivende) har du sterkere rettigheter enn når du kjøper fra en privatperson. Det er nemlig to forskjellige lover som regulerer dette, henholdsvis forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven.

Du kan klage på de samme tingene overfor en privatperson som en forhandler, men loven stiller større krav til profesjonelle selgere. De bør i større grad ha kunnskap om det de selger enn en privatperson.

Retting ved reklamasjon på en Tesla el-bil

Dersom du klager på en vare, har selger alltid en rett til å selv å utbedre den før du eventuelt kan kreve økonomisk kompensasjon. Du kan altså levere den på deres verksted slik at de kan fikse de tingene som ikke fungerer. Du skal selvfølgelig da ikke betale noe for dette.

Dersom mangelen ikke er tilstrekkelig utbedret etter dette, har selgeren rett på ytterligere en sjanse på å rette akkurat denne mangelen. Fungerer bilen fortsatt ikke som forventet etter dette, kan det bli aktuelt å fremme krav om prisavslag eller heving.

Det samme er tilfelle dersom selgeren ikke foretar eller ønsker å foreta en slik retting.

Prisavslag

Hvis det ender opp med at du må leve med mangelen, innebærer det som regel at bilen er mindre verdt enn det du betalte for den. Det er derfor rimelig at selgeren kompenserer deg for dette ved å gi deg noen av pengene dine tilbake.

Hvor stort prisavslag som kan kreves blir ofte en skjønnsmessig vurdering. Vi må forestille oss hvor stor reduksjon av bilens markedspris den aktuelle mangelen utgjør. Gjør du krav på prisavslag, må du huske også å kreve forsinkelsesrenter fra det tidspunktet du framsetter det.

Heving av Teslakjøp

Heving er den sterkeste reaksjonsformen, og følgelig den strengeste overfor selgeren. Det skal derfor en del mer til for å heve bilkjøpet enn for å kreve retting eller prisavslag. Det er når disse midlene ikke fører fram at det er naturlig å heve kjøpet.

For å heve et kjøp i forbrukerforhold kreves det også at mangelen ikke er uvesentlig. Det legges vekt på hvor stor betydning mangelen har for kjøperen, og om det er noe å bebreide selgeren i den aktuelle saken.

Noen vanlige klager og vedtak fra Forbrukerklageutvalget

Det har vært en rekke klager på el-biler i Forbrukerklageutvalget (tidligere Forbrukertvistutvalget), og det er også noen som er behandlet i rettssystemet. I flere av disse har klagerne fått medhold. Det kan derfor være grunn til å forfølge saken videre dersom Tesla ikke ordner opp på egen hånd.

Klager på batterier og lading

Kjøper du en el-bil er selvfølgelig ladespørsmålet sentralt. Lader den ikke ordentlig, vil det si at du i praksis ikke har et kjøretøy som fungerer etter forventningene.

I sak FTU15/466 fra Forbrukertvistutvalget ble det fastslått en elektronisk feil i selve ladeenheten. Da laderen gjentatte ganger ikke produserer strøm til batteriet, ville batteriet svekkes over tid. Klager ble innvilget et prisavslag på 17 000 kroner, tilsvarende prisen på ny lader.

I sak FTU 16/ 884 ville ikke batteriet lade seg når det var kaldere enn 10 kuldegrader. Utvalget ga klager medhold i heving ettersom mangelen ikke ble utbedret av selgeren innen rimelig tid. Det hadde da gått 7 måneder siden kjøperen klaget første gang.

Klager på opplysninger om rekkevidde

Det neste som er essensielt for en elbil-kjøper er hvor langt du kan kjøre på et fulladet batteri. De forventingene selger gir om dette er som regel avgjørende for kjøpers beslutning. Når de viser seg å ikke holde vann, fører det gjerne til klager.

Således ble det i FTU 16/1206 behandlet en sak hvor en feil på ladesystemet gjorde at bilens rekkevidde ble mindre enn det som var forventet. Her var det en mangel form av en produksjonsfeil. Ettersom selgeren ikke utbedret mangelen kunne klageren heve kjøpet.

I en annen sak, FTU 17/617, som gjaldt en hybridbil, var det lagt inn en driftsperre slik at den ikke kunne driftes elektrisk i temperaturer under 10 minusgrader. Ettersom kjøper ikke var informert om dette, ble det ansett som en alvorlig mangel og han fikk medhold i heving.

Klager på lakkering

Kjøper du en ny bil er det en forutsetning at lakkeringen er prikkfri. Fabrikklakk regnes dessuten for å ha høyere kvalitet enn det som gjøres av lakkering på et verksted.

Det er en del saker med klager på Tesla på dette punktet.

I en sak FKU-2018-676 fra Forbrukerklageutvalget ble det avgjørende for heving at mangelen ikke ble godt nok rettet ved omlakkering. I en annen sak, FKU-2018-804, ble imidlertid selgers tilbud om omlakkering godtatt av utvalget.

Klage på oppdatering av programvare

En oppdatering av programvarene fra Tesla har ført til at Teslamodeller fra årene 2013-2015 får en mye tregere lading.

Det verserer rettsaker vedrørende dette punktet både i Norge og i Danmark.

I en sak som ble behandlet i Oslo Forliksråd i 2021 møtte det ikke opp noen representanter fra Tesla. De fikk følgelig en uteblivelsesdom mot seg. Resultatet ble at de måtte betale et prisavslag på 136 000 kroner til hver av saksøkerne. Tesla vil imidlertid forfølge denne dommen.

Advokathjelp til å klage mangler ved Tesla

Elektriske biler er kompliserte, og det kan reglene i forbindelse med kjøp og reklamasjon også være. Advokat Teigstad har bilteknisk bakgrunn, og driver biladvokat.no sammen med bilgruppen i Advokatfirmaet Teigstad. Vi har bred erfaring fra akkurat slike saker. Vi har derfor gode forutsetninger for å vurdere betydningen av feil eller mangler på el-biler fra Tesla. Begynn gjerne med å sende oss en henvendelse via kontaktskjemaet under, eller ved å ringe oss eller sende e-post til post@advokat-teigstad.no. Trenger du videre hjelp, vil bilforsikringen dekke det meste av advokatkostnadene.

Les mer om erstatning fra Tesla her

Vanlige spørsmål

Hvordan klager jeg på en Tesla?

I første omgang retter du en skriftlig henvendelse til selgeren hvor du forteller om problemet. Dersom selgeren ikke retter mangelen etter en angitt frist, kan det bli aktuelt å bringe saken inn for klageinstanser eller rettssystemet.

Kan jeg også klage hvis jeg kjøper bilen av en privatperson?

Ja. Du kan klage uansett hvem som har solgt deg bilen. Du har imidlertid flere rettigheter hvis du kjøper av en forhandler.

Hva er fristen for å klage på en el-bil fra Tesla?

Du må klage innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Rimelig tid settes gjerne til to uker. Det er også absolutte frister på to år dersom du kjøper fra en privatperson og på fem år hvis du kjøper av en forhandler.

Hvor mye koster det å få hjelp til å klage?

Send en uforpliktende henvendelse til Biladvokat.no. Vi vil da kunne gjøre en vurdering av hva som kan gjøres i saken og de kostnader det vil medføre. Husk at bilforsikringen din også kan dekke advokatutgiftene.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.