Reklamasjon ved bilkjøp

Reklamasjon ved bilkjøp

Reklamere på bilkjøp: Dersom du har kjøpt en bil og du oppdager feil og mangler, kan du ha krav på å få kompensert dette gjennom prisavslag, erstatning eller i ytterste konsekvens heving av bilkjøpet. Loven oppstiller imidlertid krav til at du må reklamere innen rimelige tid.

Reklamasjonsfrister

Det er både en relativ og en absolutt reklamasjonsfrist.

Når det gjelder den relative reklamasjonsfristen så er det et krav om at man reklamerer innen rimelig tid etter man har oppdaget mangelen. Vi anbefaler derfor at man reklamerer med en gang. I henhold til rettspraksis så kan man ha et par måneder på seg til å reklamere, men en bør for sikkerhets skyld klage med en gang.

Bilde av boken

Når det gjelder den absolutte reklamasjonsfristen så skiller loven mellom bilkjøp inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker, og kjøp inngått mellom to forbrukere eller to næringsdrivende.

I bilsaker der en forbruker har kjøpt bil av en næringsdrivende, gjelder forbrukerkjøpslovens absolutte reklamasjonsfrist på 5 år. Denne gjelder ikke fra bilen var ny, men fra avtaletidspunktet (det kjøpet som saken gjelder). Det kan godt dreie seg om en veteranbil for den saks skyld.

I andre tilfelle kommer kjøpsloven til anvendelse, med to års absolutt reklamasjonsfrist.

Virkningen av at man reklamerer for sent er at selger blir fri for alt ansvar ved at man taper retten til å gjøre mangelen gjeldende.

 

Hvordan reklamere – formkrav

Å reklamere er enkelt fortalt bare et annet ord for å klage.

Det er i utgangspunktet ingen formkrav til en reklamasjon. Den kan gjøres muntlig, men dette frarådes. Av bevismessige årsaker bør det reklameres per e-post eller sms. Man må få frem hva mangelen består i, og at man holder selgeren ansvarlig for dette (dette fremgår jo dog gjerne implisitt ettersom en klager). Dersom man krever heving av bilkjøpet så må man i tillegg angi dette dersom det er en sak etter kjøpsloven, og man bør også gjøre det selv om det er en sak etter forbrukerkjøpsloven.

Advokathjelp ved reklamasjon av bilkjøp

Kontakt våre advokater dersom du ønsker bistand til å klage på bilen du har kjøpt. Rettshjelpsdekningen i bilforsikringen dekkes det meste av advokatutgiftene. Ofte vil saker løses lettere dersom det er en advokat som tar kontakt med selger. Benytt skjemaet i høyre marg for å få en uforpliktende tilbakemelding.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.