Feil og mangler ved bobilkjøp

Feil og mangler ved bobilkjøp

Vi skriver mest om vanlige biler på denne siden, men det hender av og til at vi får henvendelser vedrørende bobiler. Bobiler kan være verdt store summer, og det er derfor viktig for kjøper og selger å finne ut av eventuelle feil og mangler. Vi har derfor skrevet denne artikkelen for å veilede omkring regelsettet som regulerer feil og mangler ved bobilkjøp.

Det er kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven som regulerer kjøp og salg av bobilkjøp. Reglene er egentlig helt de samme som ved kjøp og salg av vanlige biler, slik at du egentlig kan lese alle andre artikler på denne siden for å lese om hvilke krav du har i forbindelse med saken. Vi har likevel valgt å lage en egen artikkel spesifikt rettet mot bobiler, slik at det blir lettere for deg å holde oversikten.

Mangelsvurderingen avgjør

Det er mange forskjellige problemer som kan foreligge ved et bobilkjøp. Enten kan det være problemer med motoren, eller så kan det være problemer med toalett- eller kjøkkenfunksjoner, rustproblemer, generelle rifter og øvrige skader, og lignende. Dette er bare noen få av mange mulige problemer som kan oppstå.

Uansett hva som er problemet vil det avgjørende være om forholdet kan kategoriseres som en mangel. Det foreligger en mangel dersom bobilen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Hva som er avtalt vil særlig bero på kjøpekontrakten, men også faktorer som salgsannonse, salgsbrosjyre og lignende vil ha betydning.

Ofte vil avtaleinngåelsen ha preg av både muntlige og skriftlige forhandlinger og diskusjoner. I denne sammenheng er det viktig å presisere at du må bevise alt du hevder. Dersom du for eksempel hevder at selger sa til deg at bobilen skulle være helt rustfri, hjelper ikke dette om du ikke kan bevise det. Som oftest vil det kreves skriftlig dokumentasjon, i form av for eksempel SMS eller mail.

Det er vanskelig å si konkret om et tilfelle utgjør en mangel eller ikke. Det er for eksempel ikke nødvendigvis en mangel selv om det er noe galt med motoren, problemer med toalettfasilitetene eller lignende. Det hele må avgjøres ut fra en konkret vurdering ut fra alle sakens forhold.

Har du for eksempel kjøpt en bobil hvor det står i kontrakten at bobilen skal leveres med en ny motor, og den leveres med en motor som er brukt, vil det nødvendigvis foreligge en mangel. Problemet er at det ofte er tvilstilfellene som utgjør de største problemene, og da kreves det ofte fagfolk til å vurdere forholdet.

 

Si fra om bobilproblemene tidlig

Dersom du oppdager et problem med bobilen som du mener utgjør en mangel er det viktig at du sier fra om dette så fort som mulig til selger. Grunnen til dette er at det finnes egne regler om reklamasjonsvarsler.

Dersom du ikke sier fra til selger «innen rimelig tid» etter at du har oppdaget eller burde oppdaget mangelen kan du nemlig risikere å miste kravet ditt. Dette følger av både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Innenfor forbrukerkjøpsloven er det imidlertid viktig å huske på at reklamasjonsfristen aldri er kortere enn 2 måneder. Dette innebærer at du har vesentlig lengre tid på å reklamere dersom du kjøper bilen fra en næringsdrivende i forhold til en privatperson.

Hvilke krav har du som følge av en bobilmangel?

Dersom det foreligger en mangel ved bobilen kan du ha en rekke forskjellige krav. De mest aktuelle er imidlertid retting, prisavslag og heving. Vi skal kort forklare disse tre beføyelsene.

Retting går ut på at en selger reparerer mangelen. Som oftest er det ikke selger selv som reparerer mangelen, men betaler et bilverksted til å gjøre det. Det spesielle med retting er at selger også kan kreve å rette dersom du krever noen andre beføyelser. Krever du for eksempel prisavslag, kan kjøper parere dette med å heller reparere mangelen. Dette kan ofte bli billigere for selgeren, særlig dersom han kan reparere bobilen selv.

Prisavslag går ut på at selgeren kompenserer deg økonomisk for verdien mangelen utgjør på bobilen. Dersom det for eksempel er en rift i setet på bobilen som klart utgjør en mangel vil prisavslaget tilsvare den økonomiske verdireduksjonen denne riften utgjør.

Til sist kommer heving, som ofte er den beføyelsen mange ønsker. Heving tilsier at du leverer tilbake bilen og får pengene tilbake. Kravet for å få gjennomslag for dette er at det foreligger en vesentlig mangel. Det skal mye til fordi det er relativt inngripende for selger å måtte gi tilbake pengene. Om du får hevet bobilkjøpet beror på en helhetsvurdering, hvor særlig betydning for kjøper, hvor stor mangelen er, andre kompensasjonsmuligheter, selger skyldgrad, etc. er viktige vurderingsmomenter.

Vi hjelper deg gjerne

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om bobilkjøp eller andre fremkomstmidler. Vi har flere advokater med erfaring innenfor feltet som står klare for å hjelpe deg. Første konsultasjon vil alltid være helt gratis og uforpliktende, og det er bare hyggelig om du tar kontakt.

Ønsker du å benytte oss videre vil også bilforsikringen din dekke store deler av advokatutgiftene, som oftest rundt 80 % mot at du betaler en liten egenandel på rundt 4000 kr. Vi vil aldri anbefale deg å benytte advokat dersom vi mener at du ikke vil tjene på dette, og ofte vil ikke dette være tilfellet.

Les også: Reklamasjon på bruktbil – kjøpers rettigheter

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.