Klage på reparasjon av bil

Klage på reparasjon av bil

Vi får ofte spørsmål fra mennesker som vil klage på reparasjon av bil. Noen bilverksteder kan utføre arbeidet vel raskt som fører til at forbrukeren ikke blir fornøyd med resultatet. I denne artikkelen vil vi forklare deg hvilke rettigheter du har og hva som står i loven.


Når kan du klage på reparasjon av bil?

Du kan nødvendigvis ikke alltid berettiget klage på en reparasjon av bil. Dette krever at bilreperatøren har utført mangelfult arbeid eller dårlig rådgivning.

Eksempler på tilfeller du kan klage på reparasjonen er når reperasjonen ikke er fagmessig utført. Et typisk eksempel er når registerreima ikke monteres riktig hvilket fører til at den etter kort tid ryker. Dette rammer også tilfeller der verkstedet har brukt deler som ikke er av god nok kvalitet.

Et annet tilfelle er der verksteder har gitt deg dårlig eller villedende rådgivning. De har for eksempel anbefalt deg å utføre reperasjoner som egentlig ikke var nødvendig, slik at du har måttet betale mye mer enn du trengte.

Verkstedet må også sørge for at delene de bruker og at arbeidet de gjør på bilen er i samsvar med offentlige krav. Dersom dette ikke har blitt gjort vil det relativt klart foreligge en mangel.

Generelt kan man si at du har krav på at verkstedet gir deg korrekt rådgivning, ikke villeder deg, og utfører reparasjonen på en god måte med materiale av kvalitet. Dersom dette ikke er tilfelle vil du som oftest ha et krav mot selger.

 

Hva kan du kreve hvis reparasjonen er mangelfull?

Dersom reparasjonen er mangelfull vil du ha en rekke potensielle krav mot selger. Dette kan være at selger reparerer mangelen, gir deg prisavslag, heving av avtalen og/eller at du får erstatning.

Reparasjon av mangelen

Dersom reparasjonen av mangelen er den primære beføyelsen at selger må reparere bilen på nytt. Selgeren må da ordne opp i den delen av reparasjonen som tidligere var mangelfull. Har selgeren for eksempel satt inn en ny motor med noen deler som var for dårlige, må selgeren installere nye deler. Er registerreimen for svak, må selger ordne en ny registerreim. Reparasjonen av bilen må skje innen rimelig tid og det er naturligvis bilverkstedet som må betale kostnadene.

Retting er den primære beføyelsen hvilket medfører at selger kan parrere andre krav med et krav om å få rette. Du kan for eksempel ikke få prisavslag dersom selger ønsker å reparere mangelen.

Prisavslag

Dersom bilverkstedet ikke ønsker eller klarer å reparere mangelen på reparasjonen, kan du kreve et prisavslag. Dette vil som oftest utgjøre den summen det vil koste deg for å få mangelen utbedret.

Heving

I noen tilfeller kan du også heve kontrakten. Dette medfører at du får pengene tilbake. Verkstedet har jo allerede utført arbeidet, slik at denne beføyelsen vil utgjøre en unntaksbeføyelse. Vilkåret for å kunne heve er at tjenesten er vesentlig forfeilet. Dette vil typisk være tilfellet der reparasjonen var så dårlig at du praktisk talt ikke fikk noen nytte av den i det hele tatt, og må levere bilen til en annen reparatør som må utføre akkurat det samme arbeidet. Dersom dette ikke er tilfellet vil som oftest prisavslag være et mer aktuelt alternativ. Dersom du hever avtalen vil bilreparatøren kunne kreve at du gir tilbake delene han har brukt.

Erstatning

I noen tilfeller kan du også kreve erstatning. Dette vil medfører det økonomiske tapet du blir påført som en følge av mangelen. Erstatning er en tilleggsbeføyelse som kan kreves i tillegg til de andre beføyelsene. Dette vil typisk være aktuelt når mangelen har ført til merskader på bilen. Et ekstremt tilfelle vil være der reparatøren mangelfullt har reparert bremseklossene, hvilket fører til at du havner i en kollisjon. I slike tilfeller vil du sannsynligvis kunne kreve det økonomiske tapet som følge av kollisjonen erstattet.

Når og hvordan må jeg klage?

Som en hovedregel er det et krav om at du må klage innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdage mangelen. I tillegg til dette er det en absolutt frist som sier at du ikke kan klage senere enn to år etter at reparasjonen av bilen ble utført. I noen få tilfeller er den absolutte fristen fem år, men to år er hovedregelen i disse tilfellene.

Kravet til reklamasjonen er ikke så strengt. Det er ikke noe formkrav som medfører at du kan reklamere på alle mulige måter. Skriftlig er imidlertid det beste, slik at du kan dokumentere at du har reklamert. Det holder at du skriver at du mener at reparasjonen er mangelfull og hvilken beføyelse du ønsker å kreve.

Kontakt oss for spørsmål om klage på reparasjon

Dersom du har spørsmål eller lurer på noe vedrørende reparasjon av bil er det bare å kontakte oss. Første konsultasjon vil være helt gratis og uforpliktende. Dersom det blir aktuelt med videre samarbeid vil bilforsikringen som oftest dekke store deler av advokatutgiftene. Vi hjelper deg gjerne med å finne ut av dette også før et samarbeid blir aktuelt.

Les om klage på kjøp av ny bil her

 

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.