Klage på kjøp av bobil

Klage på kjøp av bobil

Som oftest skriver vi om kjøp og salg av bil på denne nettsiden. Av og til får vi imidlertid også henvendelser av enten kjøper eller selger etter et bobilsalg. Reglene for tvister om bobil er så og si de samme som reglene for tvister om vanlig bil, men vi har likevel valgt å skrive en egen artikkel for deg som ønsker å klage på kjøp av bobil – eller forsvare seg mot en klage – for at det skal bli lettere å henge med.

Vi vil prøve å gjøre artikkelen så kort som mulig. Vi vil skrive om hva som skal til for at du kan ha noen krav mot selger, og hvilke rettigheter du eventuelt har. Dersom du har flere spørsmål eller lurer på noe etter å ha skrevet artikkelen, er det bare hyggelig om du kontakter oss. Henvendelsen vil naturligvis være helt gratis og uforpliktende.

Prøv en minnelig løsning

Det første vi anbefaler alle klientene våre er å først prøve å finne en minnelig løsning. Altfor ofte får vi kontakt av mennesker som ønsker å ta selger til retten før de i det hele tatt har ringt selger og hørt hva han eller hun har og si. Som oftest er de fleste ute etter å finne en minnelig løsning, særlig når alternativene er å bruke tid og penger på å havne i en rettslig tvist.

Bilde av boken

Derfor anbefaler vi alltid klientene våre å først ta kontakt med selger og presentere mangelen og si at man forventer at selger reparerer denne eller at man får avslag i prisen, eventuelt at man ønsker å heve kjøpet. Først når man har fått selgers svar på dette er det noe poeng i å ta kontakt med advokat og/eller ta saken til rettslige instanser.

Huskeregel nummer en er dermed å alltid prøve å løse saken på en fredelig måte, før man tyr til advokater eller rettslige trusler mot selger. Stort sett ender begge parter opp bedre når man benytter seg av dette rådet.

Dette fungerer ikke alltid

Det er imidlertid ofte at slike minnelige løsninger ikke fungerer. I slike tilfeller gjelder det å vite hvilke regler som gjelder. Det første spørsmålet blir selvfølgelig hvilken lov som regulerer tilfellet. Det er enten kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som regulerer tvister etter kjøp av bobil.

Kjøpsloven kommer til anvendelse der bobilen er kjøpt mellom to private parter, mens forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse der selgeren er en næringsdrivende. Kjøpsloven er noe mer gunstig for selger enn i forhold til forbrukerkjøpsloven, da sistnevnte er laget for å beskytte en forbruker mot den antatt sterkere næringsdrivende.

De fleste sakene vi tar for oss omhandler saker som reguleres av kjøpsloven, da det som oftest er brukte bobiler som volder de største problemene. Disse kjøpes og selges normalt mellom private parter, og dermed regulerer kjøpsloven forholdet. Husk at dersom du har kjøpt en brukt bobil av en forhandler er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse.

En mangel er avgjørende

Dersom du ønsker å fremme noen krav mot selger er det avgjørende at det foreligger en mangel. Hva er så en mangel? En mangel foreligger når bobilen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Hva som er avtalt kan være både bevismessig og teknisk vanskelig å si, da det ikke alltid kommer frem. Men det avgjørende vil være å se på opplysninger på finn.no, i eventuelt salgsprospekt, muntlige opplysninger fra selger, opplysninger i kontrakten, og lignende.

Samlet sett er det avgjørende vurderingsmomentet om bobilen samsvarer med kjøpers berettigede forventning ut fra avtaleforholdene i sin helhet.

Mangelsvurderingen kan være svært kompleks og utfordrende, og den blir heller ikke lettere av at mange brukte bobiler selges med et såkalt «som den er» forbehold. Dette innebærer at ansvaret for skjulte mangler i hovedsak skyves over på kjøper, slik at det blir vanskeligere å påberope seg mangler i etterkant av handelen.

Det er likevel ikke umulig, terskelen er bare høyere. I tilfeller hvor det er inntatt et som den er forbehold er vilkåret for at det foreligger en mangel at bobilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Har selger gitt feil opplysninger eller tilbakeholdt viktige opplysninger om bobilen i forbindelse med salget vil dette i svært mange tilfeller utgjøre en opplysningssvikt, hvor veien er kort til å også konstatere en mangel.

 

Beføyelser ved mangelfull bobil

Dersom det foreligger en mangel ved bobilen vil du kunne ha mange forskjellige beføyelser, og vi vil kort gjøre rede for disse her. Den vanligste, og primære, beføyelsen er retting. Dette innebærer at selger retter bobilen tilbake til den standen kjøper har krav på etter kontrakten.

Retting er en viktig beføyelse fordi kjøper har krav på retting og selger har krav på å få rette. Dette innebærer at selger kan bruke retting som et trekk for å forhindre andre krav. Dersom selger ønsker å reparere mangelen, kan ikke kjøper kreve for eksempel prisavslag eller heving. På lik linje kan kjøper kreve retting. Dersom ikke selger tar seg av dette kan kjøper sette dette arbeidet til noen andre og sende regningen til selger. Men kjøper har en tapsbegrensningsplikt og må gjøre dette så billig som mulig.

Dersom retting av ulike grunner ikke er aktuelt er den sekundære beføyelsen et prisavslag. Dette innebærer at kjøper får et avslag i prisen på bobilen, som tilsvarer den verdireduksjonen mangelen utgjør for bobilens samlede pris. Prisavslag er ofte en enkel løsning, og en del av sakene vi behandler ender med at selger gir kjøper et lite prisavslag. Ikke alle mangler er av en slik art at kjøper ønsker å rette dem, ofte ønsker han heller å få bobilen litt billigere.

Mange kjøpere ønsker å gi tilbake bobilen til selger og få pengene tilbake. Dette kalles for å heve bobilkjøpet, og terskelen for å gjøre dette er høy. Grunnen til dette er at utgangspunktet er at avtaler skal holdes, slik at man primært ønsker å ta i bruk andre beføyelser. Heving vil være inngripende overfor selger, som kan ha innrettet seg etter kjøpet.

På grunn av dette er terskelen for å heve bobilkjøpet at det foreligger en vesentlig mangel. Her er det mange vurderingsmomenter, men det avgjørende momentet er om kjøper har rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. Mangelens betydning for kjøper, mangelens størrelse, selger skyldgrad, alternative beføyelser, og lignende er sentrale momenter i en slik vurdering.

Husk å reklamer på mangelen

Vi skriver flere steder på denne siden at det er veldig viktig at du husker å reklamere på mangelen. Grunnen til dette er at du kan risikere å miste kravet ditt dersom du ikke melder fra om mangelen innen rimelig tid. I kjøpsloven står det nemlig at kjøper mister reklamasjonskravet dersom han ikke sier fra til selger innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Du kan dermed miste kravet ditt også om du «burde ha oppdaget» mangelen.

Derfor er det viktig at du med en gang du finner ut av at bobilen ikke er slik du ventet sender en melding til selger hvor du mener hva som er feil med bilen, og deretter sier hvilke beføyelser du ønsker å fremme. For eksempel ved hevingskrav er det også et krav om at du sier fra om at du vil heve innen rimelig tid.

Denne regelen kan synes urettferdig da mangelfull reklamasjon faktisk kan føre til at du mister alle krav du måtte ha i forbindelse med kjøpet, og regelen har fungert som en felle for mange bobilkjøpere. Likevel må man også tenke på selger, og det er viktig for selger å få beskjed så han kan innrette seg etter forholdet og eventuelt reparere feilen eller sikre bevis for å kunne motsi kravet.

Les om kjøpers rettigheter ved reklamasjon på bruktbil her

Ta kontakt for kjøp av bobil

Dersom du har spørsmål eller lurer på noe vedrørende kjøp av bobil eller lignende er det bare hyggelig om du kontakter oss. Vi hjelper deg gjerne. Første samtale vil også være helt gratis og uforpliktende. Dersom du velger å benytte oss i det lengre løp vil også forsikringen ta de aller fleste advokatutgiftene. Du må som oftest bare ut med et engangsbeløp og en liten prosent av de samlede utgiftene. Vi vil også objektivt anbefale deg om du burde benytte deg av advokat eller ikke i forhold til sakens art og størrelse.

Les om angrerett ved bilkjøp her

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.