Kjøpt bil med rust?

Kjøpt bil med rust?

I noen tilfeller får vi henvendelser fra mennesker som har kjøpt en bil med rust. Enkelte mener de har kjøpt katta i sekken, og ønsker å få prisavslag eller levere tilbake bilen, såkalt heving.

Det er vanskelig å si konkret om du har noen krav mot selger dersom bilen viser seg å ha rust. I de fleste tilfeller vil nok litt rust dessverre ikke være nok til å utgjøre en mangel, men dette vil variere ut fra sak til sak.

Aller først – husk å reklamere

Dersom du mener at rusten på bilen utgjør en mangel ved kjøpet burde du aller først reklamere. Dette innebærer at du sender en sms, mail eller lignende til selger hvor du sier fra om hva som har skjedd og at du mener at dette utgjør en mangel. Samtidig kan du også gjøre rede for hva du ønsker fra selger, for eksempel at han reparerer problemet, gir deg prisavslag eller lignende.

Bilde av boken

Grunnen til at du burde reklamere så fort som mulig er nemlig at det er et krav om dette ut fra loven. Dersom du ikke reklamerer «innen rimelig tid» vil du nemlig kunne risikere å miste hele kravet ditt. Grunnen til disse reklamasjonsreglene er av hensyn til selger. Det er derfor svært viktig at du tar disse reklamasjonsreglene seriøst.

Les om kjøpers rettigheter ved reklamasjon på bruktbil her

Utgjør rusten en mangel?

Det sentrale spørsmålet å stille er om rusten utgjør en mangel. En mangel betyr at bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Hva som er avtalt vil bero på blant annet kjøpekontrakten, salgsannonse, salgsbrosjyre og lignende. Hele sekvensen som ledet til og med avtaleinngåelsen vil være av interesse. Det sentrale i mangelsvurderingen er om bilen samsvarer med kjøpers berettigede forventning ut fra avtalesituasjonen.

På grunn av dette blir det umulig å si om rust på bilen utgjør en mangel generelt. Man må gå inn i avtalesituasjonen og sammenholde dette med hvor mye og hvor rusten på bilen er.

Problemet med å nå frem med et krav om en mangelfull bil grunnet rust er at rusten ofte vil være synlig ved avtaleinngåelsen. Kjøper har også en viss grad av undersøkelsesplikt, i alle fall når det dreier seg om åpent synlige forhold ved tingen han eller hun skal kjøpe.

Dreier det seg for eksempel om rust på for eksempel utsiden av bilen, vil det ofte være vanskelig å nå frem med at dette utgjør en mangel. De fleste burde forventes å se dette når de inspiserte bilen før avtaleinngåelse. Det samme gjelder ved åpent synlige forhold ved bilen på innsiden.

At det kan være vanskelig å nå frem med et krav basert på rustproblemer økes av at selger ofte inntar et såkalt «som det er» forbehold i kontrakten. Dette er et forbehold som er ment å skyve ansvaret for skjulte feil og mangler over til kjøper. Merk at det ikke er umulig å nå frem med et mangelskrav dersom det er inntatt et slikt forbehold, det blir ofte bare litt vanskeligere.

Merk imidlertid at tilfellet kan være regulert i kontrakten, og i så fall vil dette måtte få stor vekt. Står det for eksempel i kontrakten at bilen skal være rustfri, vil dette ofte være avgjørende.

Selv om det ofte skal mye til å nå frem med et krav om heving eller prisavslag grunnet rust, er det ikke umulig. Det finnes også flere tilfeller der kjøper har vunnet frem med et slikt krav. Særlig vil dette være større sjanser for å vinne frem med kravet der det for eksempel foreligger  inngripende skjult rust i bærende konstruksjoner i bilen, og denne risikoen kan tilskrives selger.

 

Hva om rusten utgjør en mangel?

Dersom rusten viser seg å utgjøre en mangel vil du ha en sak. Dersom det foreligger en mangel vil forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven gi deg en rekke forskjellige muligheter. Blant annet kan du kreve retting, prisavslag, erstatning, omlevering og heving. De vanligste beføyelsene vedrørende rust er prisavslag, retting eller heving.

Dersom du krever prisavslag vil du bli kompensert for den verdireduksjonen mangelen utgjør for prisen på bilen. Dette avgjøres som oftest av en utenforstående eller eventuelt av retten.

Retting tilsier at kjøper vil måtte reparere mangelen til den stand som den skulle være ut fra kontrakten. Det vil som oftest ikke være kjøper som reparere bilen selv, men et eksternt bilverksted. Det vil bare være kjøper som betaler for denne reparasjonen.

Heving betyr at du leverer tilbake bilen og får pengene tilbake. For at du skal nå frem med et krav om heving skal det mye til, og vilkåret er at det foreligger et «vesentlig kontraktsbrudd».

Om mangelen er vesentlig vil bero på en konkret vurdering, særlig hvor store rustskadene er, hvor på bilen rustskadene foreligger, hvor mye rustskadene vil ha å si for kjøper, om selger kunne visst om rustskadene og om han eventuelt burde informert om skadene, og lignende. All informasjon som kan være relevant for spørsmålet vil kunne bli viktig for spørsmålet.

Kontakt oss for veiledning

Dersom du har kjøpt en bil med rust eller andre problemer er det bare å kontakte oss. Vi hjelper deg gjerne med å fortelle hvilke rettigheter du har, om det er noe poeng å forfølge saken, og lignende. Første konsultasjon med oss er alltid helt gratis og uforpliktende. Dersom du har lyst til å benytte deg av våre tjenester videre vil også bilforsikringen betale de fleste av advokatutgiftene, som oftest 80 % mot at du betaler en liten egenandel.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.