Kjøpt bil med heftelser? Kjøpers rettigheter

Kjøpt bil med heftelser? Kjøpers rettigheter

Det er viktig å sjekke om bilen du kjøper er fri for panteheftelser. Hvis du kjøper en bil med pant vil gjelden og pantet følge bilen videre. Da kan du i verste fall risikere at panthaver senere realiserer pantet – hvilket medfører at du mister bilen. Her skriver vi hva du må gjøre for å unngå dette og hva du kan gjøre dersom du har kjøpt bil med heftelser.


Hvordan finne ut om en bil har heftelser?

Det er veldig enkelt å finne ut om du kjøper en bil med pantheftelser. Det er bare å gå inn på brønnøysundregistrene. Her kan du relativt enkelt søke ved å taste inn bilens registreringsnummer. Du burde alltid sjekke om det foreligger en pantheftelse, også dersom du kjøper bilen fra en bilforhandler. Det har flere ganger tidligere vist seg at heller ikke bilforhandlere alltid har sitt på det rene.

Hva kan skje om jeg har kjøpt bil med heftelser?

Dersom du har kjøpt bil med heftelser kan du virkelig havne i ulykken. Dersom en bil har en pantheftelse betyr dette at den står i sikkerhet for noens krav. Det typiske vil være at selgeren pantsatte bilen til banken som sikkerhet for et huslån. Dersom vedkommende ikke betaler ned huslånet sitt, kan banken ta bilen. Banken vil da kunne ta bilen uavhengig av om det er du som egentlig eier den. Reglene er strenge, men sikkerheten ligger i at dette er registrert i brønnøysundregistre slik at alle bilkjøpere kan sjekke om biler har heftelser.

Dersom dette skulle skje vil du ha et regresskrav mot selger. Dette innebærer at du kan kreve at selger betaler deg erstatning for ditt økonomiske tap, altså bilens verdi. Det verst tenkelige i slike situasjoner er da at selger har dårlig likviditet, er slått konkurs, eller liknende. Da vil du ofte sjelden få noen penger av selger og du vil stå igjen med et stort økonomisk tap. Det er dermed veldig viktig at du agerer raskt dersom du finner ut at du har kjøpt en bil med heftelser.

Hva gjør jeg?

Dersom du har kjøpt en bil med heftelser må du straks reklamere over dette til selger. Dersom det foreligger en pantheftelse på bilen som selger ikke opplyste om ved salget vil dette klart være en mangel ved bilkjøpet. I slike tilfeller vil du ha en rekke aktuelle alternativer. Det mest aktuelle blir å kreve prisavslag eller eventuelt heve bilkjøpet.

Du må da kontakte selger å sende en reklamasjon til selger hvor du skriver at det foreligger en mangel ved kjøpet siden det forelå en pantheftelse han ikke opplyste om. Dette kan gjøres formløst, men vi anbefaler av bevishensyn at du gjør dette skriftlig. Alternativer du kan kreve er eventuelt prisavslag. Her kan du få pengene tilsvarende pantheftelsen på bilen tilbake. Eventuelt vil et alternativ være å heve bilkjøpet. Dette innebærer at du leverer tilbake bilen og får pengene tilbake.

Selger vil mest sannsynlig ønske å slette panten på bilen for å unngå slike krav på deg. I slike tilfeller vil han kunne gjøre en avtale med banken hvor han stiller en erstatningsting som sikkerhet. Da vil problemet ofte være løst.

Det viktigste du må gjøre er altså å agerer før det er for sent. Dersom du finner ut av situasjonen og agerer raskt vil det være liten sjanse for at noe vil skje. Dersom du først begynner å agere når du får en melding fra banken om at banken vil realisere pantet kan det imidlertid ofte være for sent, da selger tydeligvis er i økonomiske problemer.

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale

Ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du trenger råd eller veiledning. Vi hjelper deg gjerne. Dersom du skulle trenge mer advokathjelp i saken vil store deler av advokatutgiftene ofte bli dekket av din bilforsikring.

Av advokat Eirik Teigstad

biladvokat

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av syv advokater i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.