Kjøpt bil med heftelser? Kjøpers rettigheter

Kjøpt bil med heftelser? Kjøpers rettigheter

Det er viktig å sjekke om bilen du kjøper er fri for panteheftelser. Hvis du kjøper en bil med pant vil gjelden og pantet følge bilen videre. Da kan du i verste fall risikere at panthaver senere realiserer pantet – hvilket medfører at du mister bilen. Her skriver vi hva du må gjøre for å unngå dette og hva du kan gjøre dersom du har kjøpt bil med heftelser.


Hva er en panteheftelse?

En panteheftelse er en panterett som er tilknyttet et formuesgode. Panteretten har typisk blitt opprettet som sikkerhet for et lån.

Definisjonen av panterett fremgår av panteloven § 1-1 (1):

Bilde av boken

Med panterett menes en særrett til å søke dekning for et krav (pantekravet) i ett eller flere bestemte formuesgoder (pantet).

Dette innebærer at dersom du kjøper en bil med panteheftelser, kan du risikere at tidligere bileiers kreditor tar dekning for eventuelle krav i bilen. Du risikerer med andre ord at du i verste fall kan miste bilen hvis den som har pant i bilen krever den tvangssolgt eller tilbakelevert.

Hvordan finne ut om en bil har heftelser?

Det er veldig lett å unngå at du kjøper en bil med panteheftelser. Hvis en pantegjenstand er en registrert motorvogn, er heftelsen knyttet til registreringsnummeret. Dette medfører at du enkelt kan finne ut av om det er panteheftelser knyttet til bilen ved å søke opp det aktuelle registreringsnummeret i Løsøreregisteret. Dette registeret er å finne hos Registerenheten i Brønnøysund, også kalt Brønnøysundregistrene.

Det er mange som har spart seg for å overta heftelser fra bilselgeren ved å sjekke opp i Løsøreregisteret. Du burde alltid sjekke om det foreligger en panteheftelse. Dette gjelder også dersom du kjøper bilen fra en bilforhandler. Det har flere ganger tidligere vist seg at heller ikke bilforhandlere alltid har sitt på det rene når det gjelder heftelser som følger med bilen. Det tryggeste er alltid å sjekke selv før et bilkjøp!

Hva kan skje om jeg har kjøpt bil med heftelser?

Dersom du har kjøpt bil med heftelser kan du virkelig havne i ulykken. Dersom en bil har en panteheftelse betyr dette at den står i sikkerhet for noens krav. Det typiske vil være at selgeren pantsatte bilen til banken som sikkerhet for et huslån. Dersom vedkommende ikke betaler ned huslånet sitt, kan banken ta bilen. Banken vil da kunne ta bilen uavhengig av om det er du som egentlig eier den. Reglene er strenge, men sikkerheten ligger i at dette er registrert i Brønnøysundregistrene slik at alle bilkjøpere kan sjekke om biler har heftelser.

Dersom dette skulle skje vil du ha et regresskrav mot selger. Dette innebærer at du kan kreve at selger betaler deg erstatning for ditt økonomiske tap, altså bilens verdi. Det verst tenkelige i slike situasjoner er da at selger har dårlig likviditet, er slått konkurs, eller liknende. Da vil du ofte sjelden få noen penger av selger og du vil stå igjen med et stort økonomisk tap. Det er dermed veldig viktig at du agerer raskt dersom du finner ut at du har kjøpt en bil med heftelser.

Overtar jeg selgerens gjeld?

Dersom du har kjøpt en bil med heftelser, er det ikke slik at du direkte overtar selgerens gjeld. Ansvaret for gjelden vil fortsatt ligge hos selgeren, som har tatt opp lån med pant i bilen, og vil ikke overføres til den nye eieren av bilen.

Risikoen er likevel faren for å miste bilen. Dersom den tidligere eieren ikke betaler sin gjeld, vil den som har lånt ut penger kunne kreve bilen tilbakelevert eller tvangssolgt for å dekke lånet. I tillegg til dette, kommer tid og bryderi som må ofres for å rette opp i situasjonen.

 

Hva gjør jeg?

Dersom du har kjøpt en bil med heftelser må du straks reklamere over dette til selger. Dersom det foreligger en panteheftelse på bilen som selger ikke opplyste om ved salget vil dette klart være en mangel ved bilkjøpet. I slike tilfeller vil du ha en rekke aktuelle alternativer. Det mest aktuelle blir å kreve prisavslag eller eventuelt heve bilkjøpet.

Du må da kontakte selger å sende en reklamasjon til selger hvor du skriver at det foreligger en mangel ved kjøpet siden det forelå en pantheftelse han ikke opplyste om. Dette kan gjøres formløst, men vi anbefaler av bevishensyn at du gjør dette skriftlig. Et alternativ du kan kreve er prisavslag. Her kan du få pengene tilsvarende pantheftelsen på bilen tilbake. Eventuelt vil et alternativ være å heve bilkjøpet. Dette innebærer at du leverer tilbake bilen og får pengene tilbake.

Selger vil mest sannsynlig ønske å slette pantet på bilen for å unngå slike krav på deg. I slike tilfeller vil han kunne gjøre en avtale med banken hvor han stiller et annet formuesgode som sikkerhet. Da vil problemet ofte være løst.

Det viktigste du må gjøre er altså å agere raskt, før det er for sent. Dersom du finner ut av situasjonen og handler raskt, vil det være mindre sannsynlig at noe vil skje. Dersom du først begynner å handle når du får en melding fra banken om at banken vil realisere pantet kan det imidlertid ofte være for sent, da selger tydeligvis er i økonomiske problemer.

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale

Ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du trenger råd eller veiledning. Vi hjelper deg gjerne. Dersom du skulle trenge mer advokathjelp i saken vil store deler av advokatutgiftene ofte bli dekket av din bilforsikring.

Les mer om rettigheter ved kjøp av bruktbil her

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.