Hva sier kjøpsloven om båtkjøp?

Hva sier kjøpsloven om båtkjøp?

Vi skriver for det meste om bilkjøp på denne nettsiden. Reglene om båter er egentlig helt like, slik at vi tenkte å skrive en artikkel om hvordan kjøpsloven regulerer tvister om kjøp og salg av båt.

I forhold til bilkjøp er det ikke så mange tvister om båtkjøp, da det selges langt flere biler enn båter i Norge. Likevel hender det at vi får forespørsler om vi kan bistå klienter med å for eksempel heve et båtkjøp, kreve prisavslag, få ny båt og lignende. Av den grunn tenkte vi at det er greit å forklare litt om hvordan kjøpsloven regulerer bilkjøp.

Vi skal prøve å gjøre artikkelen så kort som mulig, men det er likevel relativt mange regler å forholde seg til. Derfor må vi innom noen forskjellige emner for at du skal skjønne det hele bildet. Det er ikke slik at du automatisk kan be om en ny båt bare du er litt misfornøyd med fargen på setetrekket.

Bilde av boken

Har du ikke kjøpt båt enda? I så fall burde du lese denne sjekklisten for deg som skal kjøpe båt på finn.no

Kjøpsloven gjelder som oftest

Det kjøpes og selges mest bruktbåter i Norge i forhold til nye båter. Det er da privatpersoner som er kjøper og selger. I dette tilfellet er det ofte uerfarne kjøpere og selgere som ikke kan så mye om jussen i det. Dette kan føre til at det som i utgangspunktet var en enkel handel i ettertid kan bli mye mer komplisert når kjøper hevder at båten ikke fungerer i samsvar med det som ble avtalt.

Kjøpsloven gjelder i alle tilfeller der privatpersoner handler med hverandre. Dette gjelder uansett hva som kjøpes og selges, enten det er en bil, båt, datamaskin, klesplagg eller lignende. I noen tilfeller finnes det egne lover, som for eksempel ved kjøp og salg av eiendom, men dette er ikke så aktuelt for denne artikkelen.

Det som er aktuelt for deg å vite er at det er at i noen tilfeller reguleres kjøp og salg av forbrukerkjøpsloven, og ikke kjøpsloven. Dette er i de tilfellene der en privatperson har kjøpt båten av en næringsdrivende. Dette vil som oftest være en båtforhandler. Tanken er at en næringsdrivende har mer erfaring, og derfor er forbrukerkjøpsloven mer gunstig for kjøperen, som regnes som den svake part i avtaleforholdet.

Det vil kun være en av disse lovene som regulerer forholdet, og det avgjørende vil være hvem selgeren av båten er. Det er altså ikke relevant i forhold til hvilken lov som gjelder om båten er ny eller brukt, slik mange synes å tro.

Denne artikkelen vil altså ta for seg kjøpslovens regulering av tvister ved kjøp og salg av båt. Reglene er relativt like ved forbrukerkjøpsloven, og vi vil nevne kort der forskjellene er forskjellige. Slikt sett vil du uansett få utbytte av å lese denne artikkelen.

Er det noe galt med båten?

Det avgjørende i kjøpsloven for om du skal ha noen rettigheter som båtkjøper er om det foreligger en mangel ved båten. Det må altså være noe galt med båten. Kriteriet i kjøpsloven er om båten er i samsvar med det som er avtalt. Dersom den ikke er det vil det foreligge en mangel, og dette vil gi deg en del rettigheter. Disse vil avhenge av mangelens størrelse.

Det er relativt naturlig at beføyelsene dine avhenger av at båten har en mangel. Hvis båten er i samsvar med kontrakten har du jo ikke noe å klage på; du har fått det du har betalt for.

Så hva er en mangel? Dette kan være så mangt, det avgjørende er som sagt hva som er avtalt. Er det avtalt at du kjøpte båten med en rift i siden, vil det ikke dette utgjøre en mange. Har du inspisert båten og likevel kjøpt den, vil en rift i siden også neppe utgjøre en mangel, all den tid det er klart at du har vært obs på den da du kjøpte båten.

Det avgjørende vurderingstemaet er etter rettspraksis om båten samsvarer med kjøpers berettigede forventning. Gjør den ikke det, vil det foreligge en mangel. Din berettigede forventning av båtens stand vil påvirkes av mye, for eksempel utsagn fra selger, undersøkelser av båten, opplysninger på eventuelt salgsprospekt og finn.no, opplysninger i kjøpekontrakt og lignende.

Det er altså ikke for eksempel kun kjøpekontrakten som er avgjørende, men en helhetsvurdering av alle sakens forhold.

Tvister om båtkjøp mellom private kompliseres ofte av at selger har tatt inn et forbehold om at båten «selges som den er». Dette er en slags ansvarsfraskrivelse som kjøper ofte ikke er klar over viktigheten av da han eller hun signerer kontrakten. Dette innebærer i utgangspunktet at ansvar for skjulte feil og mangler skyves over til båtkjøper.

Det er ikke umulig å nå frem med en klage på båten dersom båten har blitt solgt som den er, terskelen blir bare litt høyere. Der det er inntatt et «som den er» forbehold følger det av kjøpsloven at bilen må være i «vesentlig dårligere stand» enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummens størrelse og kjøpesummen ellers.

Så hva hvis det foreligger en mangel?

Mangelsvurderingen kan ofte være den vanskeligste, så ikke fortvil om du ikke forsto alt i det forrige avsnittet. De fleste tar kontakt med oss hovedsakelig fordi de lurer på om det foreligger en mangel eller ikke. Vi vil i det følgende forutsette at det foreligger en mangel.

Dersom det foreligger en mangel er det ekstremt viktig at du følger reklamasjonsfristene. Dersom du ikke gjør dette kan du risikere å miste kravet ditt. Det finnes både en relativ og en absolutt reklamasjonsfrist. I de fleste tilfeller er det den relative reklamasjonsfristen som er den viktigste, slik at vi vil fokusere på den i det følgende.

Den relative reklamasjonsfristen går ut på at du må si fra om mangelen til selger innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Du kan dermed potensielt miste kravet ditt dersom du ikke oppdaget mangelen, men burde oppdaget den og deretter ikke sa fra.

Regelen kan synes urettferdig og kan fungere som en felle for kjøper. Det er flere som har glemt reklamasjonsreglene og dermed mistet kravene sine. Likevel har regelen en nyttig funksjon. Den grunner i lojalitetsprinsippet som gjelder mellom kjøper og selger. Kjøper må si fra til selger raskt slik at han kan reparere mangelen så fort som mulig før den forverres, og/eller ha mulighet til å sikre bevis eller komme med innsigelser mens dette fortsatt er mulig.

Det enkleste er dermed bare å sende en sms eller en mail til selger dersom du har funnet ut at det er noe med båten du mener utgjør en mangel. Og husk at du ikke trenger å opplyse selger om når du fant mangelen dersom du mener du selv har oversittet fristen, dette er jo et forhold som selger vil bevise dersom han mener du har reklamert for sent.

 

Hvilke rettigheter har du?

Dersom det foreligger en mangel vil du ha en rekke forskjellige rettigheter. Hvilke rettigheter du har vil avhenge av hvordan selgeren forholder seg til mangelen og mangelens styrke. Forskjellige mulige beføyelser du kan ha vil være å kreve retting, å kreve prisavslag, å kreve en ny bil, å kreve heving av båtkjøpet og lignende. Vi vil kort gå gjennom de viktigste beføyelsene.

Hovedregelen er at båten repareres

Den store hovedregelen er at båten repareres. Man vil primært gjenopprette balansen i avtaleforholdet, og da er hovedregelen at selger reparerer mangelen slik at båten blir slik kjøper har krav på etter avtalen.

Derfor er hovedregelen at selger har rett til å reparere båten før du kan kreve noen andre beføyelser. Kravet er da at selger reparerer båten innen rimelig tid. Bruker selger altfor lang tid vil du kunne få rettingen utført av noen andre og sende regningen til båtselgeren.

Dersom det foreligger en mangel kan du også kreve at selger reparerer mangelen. Dersom ikke selger ønsker å gjøre det selv kan du sende den til et båtverksted og sende regningen til selger. Husk at lojalitetsplikten i kontraktsforhold fører til at du har en tapsbegrensningsplikt, slik at reparasjonen ikke kan koste mer enn den trengte. Du kan for eksempel ikke bruke reparasjonen til å fikse andre ting på båten.

Et annet alternativ er omlevering. Dette medfører at du får en ny båt. Dette alternativet er imidlertid ikke så aktuelt i forhold til kjøpsloven, all den tid båtkjøp mellom private primært er brukte båter som man ikke kan erstatte med en ny båt. Omlevering egner seg dermed best for nye båter.

Sekundært alternativt er å få båten billigere

I enkelte tilfeller er det ikke mulig å rette feilen, eller selger og kjøper ønsker av forskjellige grunner ikke å gjøre det. I disse tilfellene er det sekundære alternativet prisavslag. Dette går ut på at du får et avslag i prisen i forhold til den verdireduksjonen mangelen representerer.

Prisavslag er ofte en enkel og grei løsning, da det ikke krever noe særlig arbeid fra kjøper eller selger, og det ofte kan gå relativt greit å bli enige om en pris. Av den grunn ender ofte mange tvister om båtkjøp i en enighet om en prisreduksjon.

Hva skal til for å få alle pengene tilbake?

Mange av klientene våre ønsker å heve kjøpet, enten de har kjøpt en bil, båt eller campingvogn. Dette er lettere sagt enn gjort. Vilkåret for å heve er relativt strengt, da man primært ønsker at kontrakten holdes. Et kjøp er gjort og handelen skal primært bestå. Derfor kreves det at mangelen er «vesentlig» innenfor kjøpsloven dersom du skal kunne heve båtkjøpet.

Hva som ligger i vesentlighetskravet er vanskelig å si generelt. Hovedvurderingstemaet etter rettspraksis er om «kjøper har rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten». Dette beror på en helhetsvurdering der de viktigste momentene er mangelens betydning for kjøper, mangelens objektive størrelse, alternative beføyelser, graden av klanderverdighet fra selgers side, hevingens betydning for selger, og lignende.

Kontakt oss for spørsmål om kjøpsloven og båtkjøp

Dersom du lurer på noe eller har noen spørsmål angående et båtkjøp er det bare hyggelig om du kontakter oss. Vi kan hjelpe deg med alle spørsmål du måtte ha i forbindelse med kjøp av båt, enten du er kjøper eller selger. Henvendelsen vil naturligvis være helt gratis og uforpliktende. Dersom du ønsker å benytte oss til å hjelpe deg med saken i et lengre perspektiv vil forsikringen din i de aller fleste tilfellene dekke store deler av kostnadene, du må vanligvis kun ut med et lite egenbeløp og en liten prosent av den helhetlige summen.

Les også: Angrerett ved bilkjøp

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.