Kjøpsloven med lovkommentar

Kjøpsloven med lovkommentar

Kjøpsloven


Kapittel I. Virkeområde.

Kapittel II. Leveringen.

Bestemmelsene i kapittel II regulerer pliktene til selger i forbindelse med levering av tingen. Levering er av betydning for risikoovergangen fra selger til kjøper (se kapittel III), for kostnadsfordelingen mellom partene (se § 11), og ved vurderingen av hvorvidt det foreligger forsinkelse eller mangel (se §§ 21 og 22).

Kapittel III. Risikoen for tingen.

Bestemmelsene i kapittel III handler blant annet om hva det innebærer å ha risiko for tingen (se § 12), samt når den går over fra selger til kjøper (se § 13). 

Kapittel IV. Varens egenskaper; mangler m.m.

Bestemmelsene i kapittel IV regulerer de krav som stilles til varens egenskaper, samt hva som utgjør en mangel i kjøpslovens forstand. Her finnes også regler om selgerens opplysningsplikt i § 18, og virkningene av undersøkelse eller mangel på undersøkelse av kjøper i § 20. Tidspunktet for mangel reguleres av § 21.

Kapittel V. Kjøperens krav ved kontraktbrudd fra selgerens side.

Kapittel V inneholder bestemmelser som regulerer hvilke krav kjøperen kan gjøre gjeldende ved kontraktbrudd fra selgeren sin side. §§ 22-29 gjelder krav som kan fremmes dersom det oppstår forsinkelse, mens §§ 30-40 gjør seg gjeldende dersom det foreligger en mangel. § 41 regulerer rettsmangler. §§ 42-44 inneholder øvrige bestemmelser, herunder om kjøperens tilbakeholdsrett, reglene for kontraktbrudd ved kun en del av salgstingen, samt om levering etter hvert.

Forsinkelse:

Mangler:

Rettsmangler m.m.:

Øvrige bestemmelser:

Kapittel VI. Kjøperens plikter.

Kjøpesummens størrelse:

Kjøpesummens betaling:

Kjøperens medvirkning ved oppfyllelse av kjøpet

Kapittel VII. Selgerens krav ved kontraktbrudd fra kjøperens side.

Kapittel VIII. Fellesregler om forventet kontraktbrudd, insolvens m.m.

Kapittel IX. Fellesregler om heving eller omlevering.

 • Kjøpslovens § 64 om virkninger – med lovkommentar
 • Kjøpslovens § 65 om avkastning og rente ved tilbakeføring – med lovkommentar
 • Kjøpslovens § 66 om tap av krav på heving og omlevering – med lovkommentar

Kapittel X. Erstatningens omfang. Rente.

Omfanget av erstatning:

 • Kjøpslovens § 67 – alminnelig regel med lovkommentar
 • Kjøpslovens § 68 om prisforskjell ved dekningstransaksjon – med lovkommentar
 • Kjøpslovens § 69 om prisforskjell når det ikke foreligger dekningstransaksjon – med lovkommentar
 • Kjøpslovens § 70 om plikt til å begrense tap og lemping av ansvaret – med lovkommentar

Rente:

 • Kjøpslovens § 71 om rente – med lovkommentar

Kapittel XI. Omsorg for tingen.

 • Kjøpslovens § 72 om selgerens plikt til omsorg – med lovkommentar
 • Kjøpslovens § 73 om kjøperens plikt til omsorg – med lovkommentar
 • Kjøpslovens § 74 om forvaring hos tredjemann – med lovkommentar
 • Kjøpslovens § 75 om erstatning og sikkerhet for kostnader – med lovkommentar 
 • Kjøpslovens § 76 om salg – med lovkommentar
 • Kjøpslovens § 77 om annen disposisjon enn salg – med lovkommentar
 • Kjøpslovens § 78 om regnskap og godskriving av utbytte – med lovkommentar

 

Av advokat Eirik Teigstad

biladvokat

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av syv advokater i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.