Kjøpsloven med lovkommentar

Kjøpsloven med lovkommentar

Kjøpsloven


Kapittel I. Virkeområde.

Kapittel II. Leveringen.

Bestemmelsene i kapittel II regulerer pliktene til selger i forbindelse med levering av tingen. Levering er av betydning for risikoovergangen fra selger til kjøper (se kapittel III), for kostnadsfordelingen mellom partene (se § 11), og ved vurderingen av hvorvidt det foreligger forsinkelse eller mangel (se §§ 21 og 22).

Kapittel III. Risikoen for tingen.

Bestemmelsene i kapittel III handler blant annet om hva det innebærer å ha risiko for tingen (se § 12), samt når den går over fra selger til kjøper (se § 13). 

Kapittel IV. Varens egenskaper; mangler m.m.

Bestemmelsene i kapittel IV regulerer de krav som stilles til varens egenskaper, samt hva som utgjør en mangel i kjøpslovens forstand. Her finnes også regler om selgerens opplysningsplikt i § 18, og virkningene av undersøkelse eller mangel på undersøkelse av kjøper i § 20. Tidspunktet for mangel reguleres av § 21.

Kapittel V. Kjøperens krav ved kontraktbrudd fra selgerens side.

Forsinkelse:

Mangler:

Rettsmangler m.m.:

  • Kjøpsloven § 41 om rettsmangler og andre tredjemannskrav

Øvrige bestemmelser:

  • Kjøpslovens § 42 om kjøperens tilbakeholdsrett
  • Kjøpslovens § 43 om kontraktbrudd ved del av tingen
  • Kjøpslovens § 44 om levering etter hvert

 

Av advokat Eirik Teigstad

biladvokat

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av syv advokater i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.