Kjøpsloven § 87 med lovkommentar

Kjøpsloven § 87: § 87. FN-konvensjonen om internasjonale løsørekjøp. FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontrakter for internasjonale løsørekjøp gjelder som norsk lov. Bestemmelsen innebærer at CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) er gjennomført i norsk rett ved inkorporasjon. Konvensjonen gjelder følgelig for alle internasjonale kjøp som går under konvensjonen, … Fortsett å lese Kjøpsloven § 87 med lovkommentar