Kjøpsloven § 87 med lovkommentar

Kjøpsloven § 87 med lovkommentar

Kjøpsloven § 87:

§ 87. FN-konvensjonen om internasjonale løsørekjøp.

FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontrakter for internasjonale løsørekjøp gjelder som norsk lov.


Bestemmelsen innebærer at CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) er gjennomført i norsk rett ved inkorporasjon. Konvensjonen gjelder følgelig for alle internasjonale kjøp som går under konvensjonen, unntatt nordiske kjøp, jf. § 5 annet punktum.

Heving av bilkjøp Teigstad

Av advokat Eirik Teigstad

biladvokat

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av syv advokater i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.