Kjøpsloven § 87 med lovkommentar

Kjøpsloven § 87 med lovkommentar

Kjøpsloven § 87:

§ 87. FN-konvensjonen om internasjonale løsørekjøp.

FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontrakter for internasjonale løsørekjøp gjelder som norsk lov.


Bestemmelsen innebærer at CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) er gjennomført i norsk rett ved inkorporasjon. Konvensjonen gjelder følgelig for alle internasjonale kjøp som går under konvensjonen, unntatt nordiske kjøp, jf. § 5 annet punktum.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.