Kjøpsloven § 86 med lovkommentar

Kjøpsloven § 86 med lovkommentar

Kjøpsloven § 86 gjelder tredjemanns ansvar for opplysning i tidligere salgsledd.


Kjøpsloven § 86:

§ 86. Ansvar for opplysning etter § 18.

Når tilvirker eller annen person i tidligere salgsledd har gitt opplysning som nevnt i § 18 (2), er han ansvarlig for tap kjøperen lider på grunn av opplysningen, i tilfelle solidarisk med selgeren. Reglene i § 40 gjelder tilsvarende.


Tredjemanns ansvar faller i utgangspunktet utenfor rammen av de generelle reglene for erstatning i kjøpsloven. Det er likevel tatt inn en særskilt bestemmelse om ansvar for personer i tidligere salgsledd for opplysninger disse har gitt om tingen.

Bestemmelsen innebærer at tilvirker eller annen person i tidligere salgsledd blir ansvarlig som etter § 40 for tap som kjøperen lider på grunn av opplysning som nevnt i § 18 (2). Dette gjelder opplysninger på tingens innpakning, i en annonse eller annen markedsføring.

Dersom selgeren også er ansvarlig for tapet etter § 40, vil selgeren og vedkommende i tidligere salgsledd bli solidarisk ansvarlige.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.