Kjøpsloven § 86 med lovkommentar

Kjøpsloven § 86 med lovkommentar

Kjøpsloven § 86 gjelder tredjemanns ansvar for opplysning i tidligere salgsledd.


Kjøpsloven § 86:

§ 86. Ansvar for opplysning etter § 18.

Når tilvirker eller annen person i tidligere salgsledd har gitt opplysning som nevnt i § 18 (2), er han ansvarlig for tap kjøperen lider på grunn av opplysningen, i tilfelle solidarisk med selgeren. Reglene i § 40 gjelder tilsvarende.


Tredjemanns ansvar faller i utgangspunktet utenfor rammen av de generelle reglene for erstatning i kjøpsloven. Det er likevel tatt inn en særskilt bestemmelse om ansvar for personer i tidligere salgsledd for opplysninger disse har gitt om tingen.

Heving av bilkjøp Teigstad

Bestemmelsen innebærer at tilvirker eller annen person i tidligere salgsledd blir ansvarlig som etter § 40 for tap som kjøperen lider på grunn av opplysning som nevnt i § 18 (2). Dette gjelder opplysninger på tingens innpakning, i en annonse eller annen markedsføring.

Dersom selgeren også er ansvarlig for tapet etter § 40, vil selgeren og vedkommende i tidligere salgsledd bli solidarisk ansvarlige.

Av advokat Eirik Teigstad

biladvokat

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av syv advokater i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.