Kjøpsloven § 85 med lovkommentar

Kjøpsloven § 85 med lovkommentar

Kjøpsloven § 85 gir reklamasjonsregler for krav mot tidligere salgsledd i medhold av § 84. Bestemmelsens tredje ledd gir også en særregel for reklamasjon i regressomgang hvor en kjøper i forbrukerkjøp har rettet et krav mot selgeren.


Kjøpsloven § 85:

§ 85. Reklamasjon.

(1) Kjøperen må gjøre sitt krav mot tidligere salgsledd gjeldende innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og seinest innen de reklamasjonsfristen som gjelder i forholdet mellom forgjengeren og det tidligere salgsledd.

(2) Kjøperen må så snart det er rimelig høve til det underrette salgsleddet om hva han krever.

(3) I den grad kjøperen i forbrukerkjøp gjør gjeldende krav mot selgeren som også kunne ha vært gjort gjeldende mot et tidligere yrkessalgsledd, gjelder reklamasjonsfristen i forbrukerkjøpsloven § 27 annet ledd for videre mangelskrav fra selgeren mot det tidligere yrkessalgsleddet. Bestemmelsen her gjelder tilsvarende for videre krav mellom tidligere yrkessalgsledd som følge av at forbrukerkjøperen har gjort gjeldende mangelskrav. Bestemmelsen her gjelder ikke internasjonalt kjøp.


(1) – utgangspunkt

Første ledd handler om reklamasjon ved krav etter § 84 (1). Utgangspunktet er at kjøperen må gjøre kravet mot tidligere salgsledd gjeldende innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Regelen tilsvarer § 32 (1).

Subrogasjon

§ 84 (1) bygger på et subrogasjonssynspunkt, og dette slår gjennom også her. Utgangspunktet blir modifisert ved at reklamasjonsfristen som gjelder mellom selgeren og tidligere salgsledd setter en absolutt ramme for reklamasjonen. Kjøperens krav vil følgelig være tapt overfor det tidligere salgsledd dersom selgeren har oversittet enten fristen i § 32 (1) eller fristen i § 32 (2) før kjøperen har mottatt tingen. Det vil da ikke hjelpe om kjøperen reklamerer umiddelbart etter at han har mottatt tingen.

Avgjørende etter bestemmelsen er reklamasjonsfristen i forholdet mellom forgjengeren og tidligere salgsledd. Hvis det er flere mellomliggende salgsledd, vil også forgjengerens (selgerens) krav bygge på § 84 (1), og med reklamasjonsfrist etter bestemmelsen. I realiteten blir det derfor slik at det er den fristen som gjelder mellom salgsleddet som kravet rettes mot og nærmest følgende ledd, som blir avgjørende.

(2) – krav til spesiell reklamasjon

Andre ledd setter krav til spesiell reklamasjon overfor vedkommende salgsledd.

Hovedregelen er nøytral reklamasjon, se § 32. Bestemmelsen i § 85 andre ledd gir kjøperen ytterligere tid til å vurdere hva han vil kreve fra det tidligere salgsledd. Den gjelder uansett hva slags krav kjøperen ønsker å gjøre gjeldende. Fristen er ikke streng, og det er tilstrekkelig at kjøperen gir beskjed så snart det er rimelig høve til det. Det stilles ingen krav til formen på den særskilte reklamasjonen.

Hevingsfrist

Om hevingsfrist gjelder § 39 (2) tilsvarende.

(3) – selgerens krav mot tidligere yrkessalgsledd når en forbrukerkjøper retter krav mot selgeren

Tredje ledd gjelder selgerens krav mot tidligere yrkessalgsledd når en forbrukerkjøper har rettet sitt krav mot selgeren. Selgeren vil da ha et behov for å få sitt krav dekket hos det salgsleddet hvor mangelen oppstod. Reklamasjonsreglene i første ledd vil enkelt kunne hindre dette – fristene for vedkommende salgsledd vil ofte være ute allerede når forbrukerkjøperen reklamerer. I slike tilfeller lar bestemmelsen forbrukerens reklamasjonsfrist gjelde også mellom selgeren og det tidligere yrkessalgsleddet. En forutsetning for dette er at forbrukeren kunne gjort kravet gjeldende mot det tidligere yrkessalgsleddet.

Andre punktum slår fast at bestemmelsen også gjelder for videre krav mellom tidligere yrkessalgsledd under samme forutsetning. Dette er typisk hvor selgeren bare har gått på nærmeste salgsledd, mens mangelen opprinnelig kom fra et ledd enda tidligere i omsetningsrekken.

Hensynet bak bestemmelsen er at forbrukerens valg av hvem han vil rette kravet mot ikke skal være avgjørende for hvem som skal ha det endelige ansvaret.

Tredje punktum slår fast at bestemmelsen ikke gjelder for internasjonale kjøp.

Les også: Reklamasjonsrett på bil

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.