Kjøpsloven § 82 med lovkommentar

Kjøpsloven § 82 gjelder sending av meldinger, og hvem som har risikoen for dette.  Kjøpsloven § 82: § 82. Risikoen for sending av meldinger. Dersom en part gir melding i samsvar med loven og avsender den på en måte som er forsvarlig etter forholdene, og ikke annet framgår, kan avsenderen gjøre gjeldende at meldingen er gitt … Fortsett å lese Kjøpsloven § 82 med lovkommentar