Kjøpsloven § 80 med lovkommentar

Kjøpsloven § 80 gjelder utbyttedeling ved aksjekjøp. Loven omfatter aksjekjøp for så vidt ikke annet er fastsatt i lov, se § 1. Den alminnelige regelen om avkastning av tingen finnes i § 79. § 80 gir på bakgrunn av denne en spesialregel om hvorvidt kjøpet omfatter utbytte og tegningsrett. Om renter av fordringer, se spesialbestemmelsen i … Fortsett å lese Kjøpsloven § 80 med lovkommentar