Kjøpsloven § 80 med lovkommentar

Kjøpsloven § 80 med lovkommentar

Kjøpsloven § 80 gjelder utbyttedeling ved aksjekjøp. Loven omfatter aksjekjøp for så vidt ikke annet er fastsatt i lov, se § 1. Den alminnelige regelen om avkastning av tingen finnes i § 79. § 80 gir på bakgrunn av denne en spesialregel om hvorvidt kjøpet omfatter utbytte og tegningsrett. Om renter av fordringer, se spesialbestemmelsen i § 81.


Kjøpsloven § 80:

§ 80. Aksjer.

Kjøp av aksje omfatter det utbytte som ikke var forfalt før kjøpet. Det samme gjelder rett til å tegne nye aksjer når retten ikke kunne nyttes før kjøpet.


Første punktum gir kjøperen en rett til det utbyttet som ikke var forfalt til utbetaling før kjøpet ble inngått. Det vil være uten betydning om utbyttet er fastsatt av selskapet på tidspunktet, dersom forfallsdagen ikke er kommet. Kjøperen vil ha rett til utbytte fra et tidligere tidspunkt enn det som følger av § 79 om avkastning av ting. I praksis er det mulig å avtale andre skjæringstider for utbyttedelingen enn det som følger av loven.

Andre punktum fastslår at også tegningsretten til nye aksjer vil tilfalle kjøperen hvis retten ikke kan benyttes før avtaletiden. Dette innebærer en endring fra tidligere lov. Tidligere fulgte retten med selv om den kunne ha vært benyttet før kjøpet ble inngått.

Bestemmelsen gjelder bare tegningsrett som er knyttet til aksjen. Dersom tegningsretten er løsgjort fra aksjen før kjøpet og gjort til et selvstendig verdipapir, vil den falle utenfor bestemmelsen. Det må da vurderes særskilt hvem som skal ha tegningsretten.

Kjøpsopsjoner er ikke kjøp, og vil falle utenfor § 80 inntil kjøpet er inngått.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.