Kjøpsloven § 79 med lovkommentar

Kjøpsloven § 79 gjelder fordelingen av tingens avkastning mellom partene. Utbytte av aksjer og renter av fordringer er regulert særskilt, se §§ 80 og 81. Kjøpsloven § 79: § 79. Avkasting av tingen. Avkasting som tingen gir før den avtalte leveringstid tilfaller selgeren, når det ikke var grunn til å rekne med at den ville falle … Fortsett å lese Kjøpsloven § 79 med lovkommentar