Kjøpsloven § 79 med lovkommentar

Kjøpsloven § 79 med lovkommentar

Kjøpsloven § 79 gjelder fordelingen av tingens avkastning mellom partene. Utbytte av aksjer og renter av fordringer er regulert særskilt, se §§ 80 og 81.


Kjøpsloven § 79:

§ 79. Avkasting av tingen.

Avkasting som tingen gir før den avtalte leveringstid tilfaller selgeren, når det ikke var grunn til å rekne med at den ville falle seinere. Avkasting som tingen gir deretter, tilfaller kjøperen, når det ikke var grunn til å rekne med at den ville falle tidligere.


Første punktum gir selgeren rett til avkastning som tingen gir før den avtalte leveringstiden. Selgeren vil likevel ikke ha denne retten dersom det var grunn til å regne med at avkastningen ville falle senere.

Andre punktum gir kjøperen rett til avkastning som faller etter avtalt leveringstid, når det ikke var grunn til å regne med at den ville falle tidligere.

Skjæringspunktet etter § 77 vil følgelig være den avtalte leveringstiden. Det avgjørende er når det var grunn til å regne med at avkastningen ville falle.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.