Kjøpsloven § 78 med lovkommentar

Kjøpsloven § 78 med lovkommentar

Kjøpsloven § 78 gjelder regnskap og godskriving av salgsutbytte.


Kjøpsloven § 78:

§ 78. Regnskap og godskriving av utbytte.

Omsorgsparten skal godskrive den annen part det som er innvunnet ved salg eller på annen måte samt gi ham regnskap over sine kostnader. Overskott tilfaller den annen part.


Omsorg og salg skal skje for den andre partens regning. Omsorgsparten har rett til å beholde det salgsutbyttet som svarer til de rimelige utgiftene med omsorgen for salget.

Utgifter med salget kan omfatte kunngjøringsutgifter, eventuelle auksjonskostnader, salær eller gebyr til varemekler eller annen mellommann, handelsagent eller kommisjonær, frakt av tingen til et salgssted eller et nytt bestemmelsessted, offentlige avgifter m.m. Omsorgsparten må trolig kunne få en viss godtgjørelse dersom det er han selv som foreslår salget.

Omsorgsparten skal godskrive den andre parten innvunnet salgsutbytte, utbytte av disponering etter § 77 og annen avkastning av tingen.

Omsorgsparten skal gi den andre parten regnskap over sine kostnader. Dette omfatter både omsorgskostnader, jf. § 75, og kostnader ved salg eller annen disposisjon etter §§ 76 eller 77. Et eventuelt overskudd vil tilfalle den andre parten. Omsorgsparten kan imidlertid motregne dette mot andre krav som han har mot den andre parten. Det kan for eksempel være selgerens krav på kjøpesummen med rente eller kjøperens krav på erstatning for mangel.

Ellers vil reglene om utgiftsdekning og avregning i denne bestemmelsen kun omfatte kostnader med omsorg og salg, ikke avregning for krav på eventuell ubetalt kjøpesum eller erstatning for mislighold. Dekning for krav som det må søkes etter reglene om beføyelser for mislighold. Også slike beløp vil imidlertid kunne holdes tilbake og motregnes i restbeløpet etter alminnelige kompensasjonsregler.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.