Kjøpsloven § 77 med lovkommentar

Kjøpsloven § 77 med lovkommentar

Kjøpsloven § 77 gjelder andre disposisjoner enn salg.


Kjøpsloven § 77:

§ 77. Annen disposisjon enn salg.

Har en part rett til å selge tingen etter § 76, men kan den ikke selges eller er det klart at salgsutbyttet ikke ville dekke salgskostnadene, kan parten rå over den på forsvarlig måte. Den annen part skal så vidt mulig gis varsel.


Det første vilkåret for at § 77 skal komme til anvendelse er at parten må ha rett til å selge tingen etter § 76. Dette omfatter også de tilfeller hvor parten har salgsplikt etter § 76 andre ledd.

Det andre vilkåret er at tingen enten ikke kan selges i det hele tatt, eller at det er klart at salgsutbyttet ikke vil dekke salgskostnadene. Det er ikke tilstrekkelig at utbyttet av salget er usikkert. Det må imidlertid tas hensyn til at vurderingen av mulighetene ofte må skje ganske raskt, og at parten ofte kan få lite tid på seg til å vurdere det mest lønnsomme alternativet.

Det er ingen begrensninger for hvordan parten kan rå over tingen. Han kan for eksempel ta den i bruk selv. Det eneste kravet er at det må skje på forsvarlig måte. Å kvitte seg med tingen, for eksempel ved å kjøre den på søppelfyllingen, må være siste utvei. Dette vil imidlertid være annerledes dersom det dreier seg om et parti med frukt, hvor jo både mengden og kvaliteten kan gjøre det mer forsvarlig å kaste den enn å spise den.

Bestemmelsens andre punktum fastslår at den andre parten så vidt mulig skal gis varsel. Varselet skal gis før parten rår over tingen, på samme måte som varsel etter § 76 tredje ledd. Formålet med bestemmelsen er også det samme, se kommentarene til § 76 tredje ledd.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.