Kjøpsloven § 76 med lovkommentar

Kjøpsloven § 76 første ledd gjelder omsorgspartens rett til å selge tingen. Dette kalles gjerne for selvhjelpssalg. Andre ledd pålegger parten en plikt til å selge tingen. Omsorgsparten er den parten som plikter å dra omsorg for tingen etter § 72 eller § 73. Han vil enten ha tingen i sin besittelse, ha fysisk kontroll over tingen … Fortsett å lese Kjøpsloven § 76 med lovkommentar