Kjøpsloven § 75 med lovkommentar

Kjøpsloven § 75 handler om omsorgspartens rett til å få dekket forsvarlige kostnader ved omsorg for tingen, samt hans tilbakeholdsrett frem til kostnadene dekkes eller betryggende sikkerhet stilles. Kjøpsloven § 75: § 75. Erstatning og sikkerhet for kostnader. Den som drar omsorg for tingen for motpartens rekning, har rett til dekning av forsvarlige kostnader til … Fortsett å lese Kjøpsloven § 75 med lovkommentar