Kjøpsloven § 71 med lovkommentar

Kjøpsloven § 71 handler om renter. Kjøpsloven § 71: § 71. Betales ikke kjøpesummen eller annet utestående beløp i tide, skal skyldneren svare rente etter lov 17 desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m m. Bestemmelsen gjelder både ved betaling av kjøpesummen, samt annet utestående beløp som ikke blir betalt i tide. … Fortsett å lese Kjøpsloven § 71 med lovkommentar