Kjøpsloven § 67 med lovkommentar

Kjøpsloven § 67 er den generelle bestemmelsen om erstatningsutmåling. Den inneholder de grunnleggende reglene om hvilke tapsposter som skal erstattes, samt beregningen av disse. Andre ledd lister opp hvilke tap som regnes som indirekte tap. Bestemmelsen suppleres av §§ 68–69 om tapsposten prisforskjell og av § 70 om bl.a. lemping av erstatningsansvaret. Kjøpsloven § 67: § 67. … Fortsett å lese Kjøpsloven § 67 med lovkommentar