Kjøpsloven § 62 med lovkommentar

Kjøpsloven § 62 gir en part rett til å heve i de tilfeller hvor det klart må ventes mislighold fra den andre parten før tiden for dennes oppfyllelse er kommet. Bestemmelsen er en oppfølging til reglene i § 61 om rett til å innstille oppfyllelse, tilbakeholdsrett og stansingsrett. Bestemmelsene vil kunne anvendes hver for seg … Fortsett å lese Kjøpsloven § 62 med lovkommentar