Kjøpsloven § 61 med lovkommentar

Kjøpsloven § 61 gir en part rett til å innstille sin oppfyllelse og holde sin ytelse tilbake ved forventet mislighold fra den andre parts side. Det må foreligge nærmere angitte holdepunkter for en slik forventning. Forholdet til dekningsloven er ikke uttrykkelig omtalt i forarbeidene. Det følger imidlertid av deknl. § 7-1 at deknl. § 7-2 bare gjelder så … Fortsett å lese Kjøpsloven § 61 med lovkommentar