Kjøpsloven § 58 med lovkommentar

Kjøpsloven § 58 med lovkommentar


Kjøpsloven § 58:

§ 58. Opplysningsplikt om hindring.

Hindres kjøperen i å oppfylle kjøpet til rett tid, skal han gi selgeren melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle. Får selgeren ikke slik melding innen rimelig tid etter at kjøperen fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan selgeren kreve erstattet tap som kunne vært unngått om han hadde fått meldingen i tide.


Meldingsplikt

Kjøpsloven § 58 pålegger kjøperen en plikt til å gi selgeren en melding om hindring og dens virkninger på muligheten til å oppfylle. Bestemmelsen svarer til § 28 om selgerens opplysningsplikt i tilsvarende tilfeller, se kommentarene til § 28.

Objektivt ansvar

Ansvaret for tap som påføres selgeren som følge av unnlatt pliktig varsel er objektivt. Plikten gjelder også for en hindring som er utenfor kjøperens kontroll, som fritar kjøperen for ansvar etter § 57.

Meldingen går på kjøperens risiko, med et mulig forbehold for relevante post- eller samferdselshindringer, se § 28.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.