Kjøpsloven § 50 med lovkommentar

Kjøpsloven § 50 med lovkommentar

Kjøpsloven § 50 inneholder bestemmelser om kjøperens medvirkningsplikter. Etter bokstav (a) skal kjøperen medvirke til kjøpet slik at selgeren kan oppfylle kjøpet, og etter (b) skal han medvirke ved å overta, hente eller motta tingen slik at selger får gjennomført kjøpet.


Kjøpsloven § 50:

§ 50.

Kjøperen skal

(a) yte slik medvirkning som det er rimelig å vente av ham for at selgeren skal kunne oppfylle kjøpet, og

(b) overta tingen ved å hente eller motta den.


(a) – medvirkning

Bokstav (a) gir kjøperen en generell plikt til å medvirke til kjøpet. Plikten knytter seg til det som er nødvendig for at selgeren skal kunne oppfylle kjøpet. Det er følgelig tale om medvirkning som ligger i tid forut for oppfyllelsen. Selgeren kan også ha pådratt seg plikter etter leveringen, for eksempel montering eller service. Medvirkningen til dette kan komme etter leveringstiden.

Medvirkning fra kjøperens side vil være særlig aktuell ved tilvirknings- og skaffekjøp. Medvirkningen kan her bestå i for eksempel å gi spesifikasjoner (jf. § 60) eller ordne nødvendige lisenser. Ved tilvirkningskjøp kan det følge av avtalen at kjøperen må skaffe noen av materialene. Ved store og kompliserte tilvirkningskjøp vil medvirkningspliktene utgjøre en helt sentral del av hele kjøpet.

I forbindelse med leveringen vil kjøperens medvirkning kunne bestå i å for eksempel hente eller motta tingen.

Pliktens omfang

Medvirkningsplikten kan være nærmere beskrevet i avtalen mellom partene. Den kan også fremgå indirekte av avtalens innhold eller forholdene ellers. Omfanget av plikten er begrenset til det som er rimelig å vente av kjøperen. Plikten vil derfor i stor grad avhenge av hvem som er kjøper. Hvor langt medvirkningsplikten strekker seg beror ellers på en konkret vurdering.

(b) – overtakelse av tingen

Bokstav (b) gjelder en spesiell form for medvirkning, nemlig plikten til å overta tingen ved å hente eller motta den. Denne plikten er forskjellig fra de øvrige medvirkningspliktene ved at den ikke går ut på å gjøre det mulig for selger å oppfylle egne plikter. Den dreier seg først og fremst om å oppfylle et av selgerens formål med å selge, nemlig å bli kvitt tingen.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.