Kjøpsloven § 5 med lovkommentar

Kjøpsloven § 5 med lovkommentar

Kjøpsloven § 5 angir hvilke bestemmelser som er gjeldende for internasjonale kjøp, samt unntaket for kjøp mellom parter i de nordiske landene.


Kjøpsloven § 5:

§ 5. Internasjonalt kjøp.

For kjøp som er omfattet av virkeområdet for FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, gjelder lovens kapittel XV. Dette gjelder ikke kjøp der selgeren har forretningsstedet i Norge, Danmark, Finland, Island eller Sverige og kjøperen har forretningsstedet i et annet av disse landene (nordisk kjøp).


Lovendringen

Loven hadde tidligere en definisjon av internasjonalt kjøp i § 87, men denne ble opphevet ved lovendringen i 2014. Det er nå henvist til kapittel XV, som alene regulerer internasjonale kjøp som faller inn under virkeområdet til CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods). Endringen er en konsekvens av gjennomføringen av CISG som norsk lov ved inkorporasjon. Resten av loven gjelder for norske og nordiske kjøp.

Nordiske kjøp

Bestemmelsens andre punktum er en følge av «nabolandsklausulen» i CISG Art 94, som gir land adgang til å bestemme at konvensjonen ikke skal være gjeldende for kjøp mellom parter i land med helt eller nesten like regler.

Det er de nasjonale reglene som får anvendelse på nordiske kjøp, det vil si kjøp mellom parter i de land som loven nevner. I et kjøp mellom parter i Norge og Island er det altså kjøpsloven som vil være gjeldende, dersom lovvalgsreglene etter internasjonal privatrett tilsier at det er norsk rett som skal anvendes. Dette er forutsatt at partene ikke har bestemt lovvalget i avtalen.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.