Kjøpsloven § 47 med lovkommentar

Kjøpsloven § 47 med lovkommentar

Kjøpsloven § 47 gir kjøperen en reklamasjonsplikt overfor regning eller nota.


Kjøpsloven § 47:

§ 47.

Har kjøperen fått rekning eller nota, er han bundet av den pris som er oppført, om han ikke innen rimelig tid sier fra at han ikke godtar den. Dette gjelder ikke når lavere pris følger av avtale eller den oppførte pris er urimelig.


Bestemmelsen kommer til anvendelse når kjøperen har fått regning eller nota. Det er imidlertid ikke avgjørende hva dokumentet kalles for, dersom det har samme innhold som en regning. Bestemmelsen må likevel forstås slik at det kreves et skriftlig dokument. En muntlig opplysning om prisen vil ikke utløse noen reklamasjonsplikt etter § 47.

Første punktum innebærer at kjøperen må si ifra til selgeren innen rimelig tid dersom han ikke vil være bundet av den prisen som er oppført i regningen. Hva som er rimelig tid, må vurderes ut fra bl.a. hva slags kjøp det gjelder, hvem som er parter o.l.

Andre punktum presiserer at bestemmelsen ikke gjelder når en lavere pris følger av avtalen, eller når den oppførte pris er urimelig. Avgrensningen tilsvare til avgrensningen etter § 45 (1) første punktum, og må forstås på samme måte.

Det gjelder ingen protestfrist etter andre punktum. Bestemmelsen må imidlertid trolig suppleres med alminnelige passivitetsregler. Dersom kjøperen protesterer først etter at han har betalt den oppgitte pris uten forbehold, kan han bli bundet av dette selv om prisen var urimelig eller i strid med avtalen.

Bestemmelsen regulerer ikke det tilfellet der selgeren fakturerer med en lavere pris enn det som er avtalt. I et slikt tilfelle vil ikke kjøperen ha noen interesse av å reklamere. Selgeren må likevel kunne påberope seg prisen som følger av avtalen, med mindre kjøperen hadde grunn til å oppfatte fakturaen slik at selgeren ville gi en rabatt.

Les om reklamasjonsrett på bil her

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.