Kjøpsloven § 46 med lovkommentar

Kjøpsloven § 46 med lovkommentar

Kjøpsloven § 46 regulerer fastsettelsen av kjøpesummen i tilfeller hvor denne avhenger av tall, mål eller vekt.


Kjøpsloven § 46:

§ 46.

(1) Skal kjøpesummen fastsettes etter tall, mål eller vekt, legges til grunn mengden på det tidspunkt da risikoen for tingen går over på kjøperen.

(2) Er prisen fastsatt etter vekt, trekkes først vekten av innpakningen fra.


(1) – tidspunkt for måling

Første ledd fastslår tidspunktet for måling av mengden der kjøpesummen skal fastsettes etter tall, mål eller vekt.

Bestemmelsen vil komme til anvendelse når varen kan variere i mengde på grunn av sin art, transportmåte e.l. I utgangspunktet vil det bero på en tolkning av avtalen hvordan mengden skal måles, og det vil ofte være uttrykkelig regulert.

Det avgjørende tidspunktet for målingen av mengden er den tid da risikoen går over på kjøperen, jf. § 13.

Dersom varen skal sendes til kjøpere, vil det som regel være mest praktisk at mengden ved avsending eller mottak legges til grunn. Partene står fritt til å avtale et annet tidspunkt, for eksempel avtaleinngåelsen.

(2) – når prisen fastsettes etter vekt

Andre ledd gjelder kun når prisen fastsettes etter vekt, ikke etter antall eller volum. Regelen innebærer at prisen skal fastsettes etter nettovekt, dvs. at vekten av innpakningen skal trekkes fra.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.