Kjøpsloven § 35 med lovkommentar

Kjøpsloven § 35 med lovkommentar

Kjøpsloven § 35 inneholder særskilte reklamasjonsregler for kjøperens krav på avhjelp.


Kjøpsloven § 35:

§ 35. Melding om krav på retting eller omlevering (avhjelp).

Kjøper taper sitt krav på retting eller omlevering dersom han ikke gir selgeren melding om kravet sammen med reklamasjon etter § 32 eller innen rimelig tid deretter. Kjøperen har likevel kravet i behold dersom selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.


Første punktum inneholder to alternative frister for kjøperens melding om krav om avhjelp.

For det første vil kravet alltid være i behold dersom det blir fremmet sammen med reklamasjon etter § 32, dvs. innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

For det andre vil kjøperen ha en viss tid i tillegg, nemlig rimelig tid etter den nøytrale reklamasjonen.

Rimelig tid

Hva som skal regnes for «rimelig tid», beror på de konkrete forholdene. De momentene som er relevante for vurderingen etter § 32 kan også være relevante her.

Det er imidlertid andre hensyn som ligger bak den spesielle «tilleggsfristen», og den kan derfor ikke uten videre være like lang som fristen for nøytral reklamasjon. Fristens formål er å gi kjøperen en viss tid til å kunne vurdere hva slags beføyelser han ønsker å gjøre gjeldende. Bestemmelsen forutsetter at det allerede er foretatt en nøytral reklamasjon, og fristen bør derfor ikke være altfor lang. På en annen side har selgeren allerede fått et varsel gjennom den nøytrale reklamasjonen, og må være forberedt på et krav om avhjelp.

Les mer om reklamasjonsrett på bil her

Uredelig forhold

Andre punktum inneholder et unntak fra fristen i de tilfeller hvor selger har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Bestemmelsen er formulert på lik måte som § 33, og må forstås tilsvarende.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.