Kjøpsloven § 29 med lovkommentar

Kjøpsloven § 29 med lovkommentar

Kjøpsloven § 29 er en bestemmelse som gir kjøper en mulighet til å heve kjøpet ved forsinkelse, på det vilkår at han gir selgeren melding om kravet innen rimelig tid etter at han fikk vite om leveringen.


Kjøpsloven § 29:

§ 29. Frist for å heve.

Er tingen levert for seint kan kjøperen ikke heve kjøpet, med mindre han gir selgeren melding om kravet innen rimelig tid etter at han fikk vite om leveringen.


Bestemmelsen kommer til anvendelse i de tilfeller der tingen blir levert for sent.

Så lenge levering ikke er skjedd, står kjøperen fritt til å bestemme når han ønsker å gjøre krav gjeldende. Han kan dermed heve uten forhåndsvarsel dersom forsinkelsen har vart så lenge at den er vesentlig, jf. § 25.

Når begynner fristen å løpe?

Reklamasjonsfristen løper fra det tidspunkt kjøperen fikk vite om leveringen. Hvordan han får vite om at levering har skjedd, er uten betydning. Dette vil først og fremst ha betydning der leveringsstedet er et annet enn hos kjøperen, eller dersom kjøperen er bortreist på leveringstidspunktet.

«innen rimelig tid»

Når kjøperen har fått vite om leveringen, må han gi selgeren melding om hevingskravet innen rimelig tid. Hva som ligger i begrepet «rimelig tid», avhenger både av tingens art og hvem som er parter.

I handelskjøp vil det som regel være naturlig å kreve en relativt rask reaksjon. I forbrukerkjøp er det rimelig med noe lengre frister. Dette gjelder særlig dersom det er tale om et mer spesifikt kjøp.

Kjøperen må også ha litt tid på seg til å vurdere hva slags beføyelser han ønsker å gjøre gjeldende. At det ikke er en rent nøytral reklamasjon som kreves, er dermed også av betydning for fristen.

Risiko for melding

Det følger av § 82 at det er selger som har risikoen for at meldingen om kravet kommer frem.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.