Kjøpsloven § 16 med lovkommentar

Kjøpsloven § 16 med lovkommentar

Kjøpsloven § 16 gjelder kjøp på prøve (åpne kjøp) eller øvrige kjøp med rett til tilbakelevering.


Kjøpsloven §16:

§ 16. Tilbakelevering ved kjøp med returrett

Er en ting kjøpt og levert på prøve eller for øvrig med rett til tilbakelevering, har kjøperen risikoen etter reglene i kapitlet her inntil tingen igjen er overtatt av selgeren.

Bilde av boken

Bestemmelsen om prøvekjøp forutsetter en avtale eller kutyme om at kjøper ikke må beholde tingen, men kan levere den tilbake innen avtalt tid. Varig lån eller leie faller utenfor bestemmelsen.

Risikoens overgang

Risikoen ved slike prøvekjøp går over på kjøper ved leveringen, jf. §§ 13 til 15.

Ved sendekjøp går risikoen over på kjøper når tingen blir overgitt til fraktføreren, jf. § 7 (2) og (3). Ved plasskjøp går risikoen over på kjøper når tingen mottas av kjøper, jf. § 7 (1). Ved hentekjøp går risikoen over når tingen fysisk overtas av kjøper, jf. § 6.

Tilbakelevering

Dersom kjøper bestemmer seg for å levere tingen tilbake, vil risikoen gå tilbake til selger når han har overtatt tingen igjen – det vil si hentet eller mottatt den. Det er dermed kjøper som vil ha risikoen for tilfeldige hendelser som kan inntreffe mens tingen er på vei tilbake til selger. Dette gjelder uansett om tingen sendes per post eller med selvstendig fraktfører.

Hva risikoen innebærer

At risikoen ligger hos kjøper innebærer at han må levere tingen tilbake uskadd, uforringet og uten slitasje. Tingen må ikke bære preg av bruk eller være forandret. Unntaket er dersom forandringen eller forringelsen skyldes selger eller forhold på hans side, eller mangler ved tingen, jf. § 12. Risikoen ligger antakelig også hos selger dersom årsaken til forandringen ved tingen er nødvendige undersøkelser etter § 31. Kjøper vil imidlertid bære risikoen for forringelse som skyldes naturlige egenskaper ved tingen, for eksempel at et parti med frukt blir råttent.

Loven regulerer ikke hvorvidt kjøper har rett til å åpne emballasje, men det er forutsatt at skånsom utpakking og prøving må være tillatt.

Bytterett kan anses som vanlig og godtatt i praksis i mange bransjer uten noen særlig avtale. Det er ofte en forutsetning at det byttes til ting med omtrent tilsvarende verdi, innen rimelig tid og i samme forretningssted. Dersom det er tvil om hvor varen har blitt kjøpt, forutsettes det gjerne at opphavet kan bli godtgjort ved kvittering, emballasje, varemerke eller liknende.

Prøvetiden

Dersom prøvetiden og fristen for tilbakelevering ikke følger av avtalen, vil den bero på en rimelighetsvurdering. Det er da relevant å se hen til tingens art, partenes behov, kutyme i bransjen og eventuell tidligere praksis mellom avtalepartene.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.