Kjøpsloven § 14 med lovkommentar

Kjøpsloven § 14 med lovkommentar

Kjøpsloven § 14 stiller opp et tilleggsvilkår for overgang av risiko når det gjelder kjøp av artsbestemte ting.


Kjøpsloven § 14:

§ 14. Identifikasjon av tingen.

Risikoen går ikke over på kjøperen før det ved merking, transportdokument eller på annen måte er gjort klart at tingen er tiltenkt kjøperen.


Risikoen for artsbestemte ting går aldri over før tingen er identifisert på en tydelig måte, slik at det tydelig fremgår hvilken vare eller vareparti som er tiltenkt kjøper. Dette gjelder uansett bestemmelsene i § 13. Kravet om identifikasjon av tingen kommer i tillegg til vilkårene for risikoens overgang i § 13, og modifiserer både hovedregelen i § 13 første ledd, samt reglene i andre og tredje ledd.

Bestemmelsen gjelder ikke ved tilvirkningskjøp etter § 26 jf. § 52 (2), da tingen i slike kjøp er identifisert allerede ved kjøpet.

Hvordan skal tingen identifiseres?

Identifikasjon kan skje ved merking av selve varen eller oppbevaringsstedet, ved angivelse i transportdokumentet eller ved melding til kjøper eller en annen mottaker av varen. Dersom varen ikke er tydelig merket, må den være utskilt for kjøper på en annen måte.

Dersom identifikasjonen skjer ved melding til kjøper, er varen identifisert når meldingen er sendt. Kjøperen vil her ha risikoen etter § 82.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.