Kjøpsloven § 11 med lovkommentar

Kjøpsloven § 11 med lovkommentar

Kjøpsloven § 11 regulerer fordelingen av kostnadene med tingen mellom partene.


Kjøpsloven § 11:

Selgeren bærer kostnadene med tingen til den er levert. Paragrafen her gjelder ikke kostnader ved at leveringen blir forsinket som følge av forhold på kjøperens side.


Bestemmelsen regulerer fordelingen av kostnader med tingen mellom partene.

Hvem som skal utrede kostnadene avhenger blant annet av hvordan transporten blir ordnet. Dersom det er tale om et sendekjøp, er det vanligvis selger som må utrede kostnadene med transporten frem til tingen blir mottatt av kjøper – selv om den faktiske leveringen skjer tidligere, jf. § 7 (2).

Hovedregelen etter første punktum er at det er selger som bærer kostnadene med tingen frem til den er levert. Bestemmelsen omfatter alle kostnader knyttet til tingen, inkludert lagring, pakking, forsikring, avgifter m.m.

Bestemmelsen regulerer ikke hvem som bærer kostnadene med tingen etter levering, men det forutsettes i forarbeidene at det er kjøperen som bærer disse når ikke annet er avtalt.

Annet punktum er et unntak fra hovedregelen i første punktum for de tilfeller hvor leveringen blir forsinket som følge av forhold på kjøperens side. Regelen tar kun sikte på merkostnadene som følge av forsinkelsen. Dette kan for eksempel være utgifter til lagring og/eller forsikring i lenger tid enn hva som var avtalt.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.