Hevingskrav av Porsche Panamera førte ikke frem

Hevingskrav av Porsche Panamera førte ikke frem

Kjøper ville heve kjøpet av en Porsche Panamera. Kjøper krevde både heving og erstatning. Retten kom til at det ikke forelå en mangel, og kjøper fikk ikke medhold i noen av anførslene. En morsom dom og en morsom bil. Vi har skrevet om heving flere steder på denne siden. Du kan lese mer om heving i denne artikkelen om heving av bilkjøp eller i denne artikkelen om å heve bilkjøpet. Vil du lese mer om å heve bruktbilkjøp kan du lese denne artikkelen.


Dommen fra tingretten

Saksøkte Pro Autosalg AS («Pro Autosalg») beskriver seg i den annonse på FINN.no saken springer ut av, som:
«en liten bilbutikk som har spesialisert seg på kommisjonssalg og import og salg av biler fra Tyskland, vi hjelper kunder med å skaffe sine drømmebiler.
Sitter du hjemme og drømmer om en bil på mobile.de eller mobile24 så hjelper vi deg med å skaffe denne. Vi leverer også bilen hjem til din komune hvis ønskelig. Vi legger ut pengene i utlandet og leverer deg bilen ferdig registrert med skilter. Ønsker du finansiering ordner vi også dette.

Vi satser stort på kommisjonssalg da kunden da har mulighet til å bruke sin bil hvis mens den står for salg. (Ring for info ang kommisjon salg)»
Annonsen ble lagt ut i august 2015. Den omfattet en Porsche Panamera 4S 2010-modell, første gang registrert 5 august 2009, med km-stand 96 900 km og prisangivelse 785 500 kr eksklusive omregistrering. Videre inneholdt annonsen en liste over bilens omfattende utstyr, 35 innvendige og utvendige bilder og følgende beskrivelse:
«Topp utstyrt Panamera 4S. Alt av servicer er fulgt. EU okt i Juni, Nye bremseklosser og sommerdekk. Her er det bare å sette seg bak rattet å nyte.
Bilen har også nylig utført 111. sjekk hos Porsche. Porsche garanti kan også tegnes.»

Daglig leder Anders Brandshaug i AEC Top Auto AS på Sola («AEC») så annonsen, og gjenkjente bilen fra en tidligere annonse fra Porsche Senter Son med noe høyere prisantydning (795 000 kr). 17 august 2015 kl 10:24 sendte han slik melding via FINN.no til Pro Autosalg:

«Hei,
Hva kan dere selge for til oppkjøp av oss som forhandlere?»

Kl 11.15 svarte Pro Autosalg «Vi har ikke mye å gå på på den prisen. Tipper 769». Gjennom ytterligere e-post og telefonsamtaler ble kjøpesummen omforent på kvelden 18 august 2015 til 745 000 kr eksklusive omregistrering, inklusive årsavgift.

Neste morgen fløy Brandshaug fra Stavanger til Oslo, og ankom Pro Autosalg litt før kl 12 den 19 august. Han besiktiget bilen. Den hadde kosmetiske oppskrapinger blant annet på alle fire felger, innstigningsbrett og flere steder på karosseriet, og var synlig ikke klargjort for salg. Gjennomført prøvekjøring på både lokalvei og motorvei var imidlertid tilfredstillende for Brandshaug; bilen var «tight» uten vibrasjoner, ulyd eller slark. Etter prøvekjøring skrev de kjøpekontrakt på Pro Autosalgs ferdigtrykkete kontraktformular med gjennomslag. Pro Autosalg valgte et kontraktsformular der «salgs- og leveringsvilkår i forbrukerkjøp» var trykket med liten skrift på baksiden. Av 8 utkryssbare alternativer på formularets forside ble fire alternativer krysset ut:

«Bilen garanteres fri for noen form for økonomiske heftelser og salgspant»;

«Bilen er prøvekjørt og besiktiget av kjøper»;

«Solgt uten noen form for garanti og reklamasjonsrett»; og

«Bil selges etter fullmakt for kunde».

Som bilens juridiske eier anga formularet Tiger Invest AS, 0263 Oslo. Kilometerstand ved overtakelse ble angitt til 97 600 km. Kjøper var AEC. Kontraktsformularet ble signert av begge parter. AEC overførte kjøpesummen via nettbank, og Brandshaug tok levering av bilen, fikk med seg sitt eksemplar av kontraktsformularet og kjørte bilen hjem til Sola. Vinterhjul og takstativ omfattet av kjøpet befant seg på eiers hytte på salgsdagen, og ble sendt til AEC på et senere tidspunkt. Partene har vært uenige om kontraktsformularets boks-alternativer ble krysset ut før eller etter at kontraktsformularet ble signert. Tingretten kommer tilbake til dette nedenfor.

Ved passering Drammen lyste bilens olje-lampe, og Brandshaug stoppet på en bensinstasjon og etterfylte 1 liter olje. Samtidig fant han en pose i bagasjerommet med en flaske med henholdsvis motorolje og servo-olje. Ved ankomst Stavanger etter samlet ca 540 km lyste olje-lampen for andre gang. Brandshaug fylte en ny liter motorolje på bilen, og varslet Pro Autosalg pr SMS samme kveld ca kl 20.28 om oljeforbruket, og om «ulyd» fra begge forhjul, en «metallisk lyd når jeg kjører» og en «litt rar lyd fra bak under bilen». Brandshaug varslet at han måtte ta bilen inn til verksted for sjekk, og håpet «vi ikke har et alt for stort problem her».

Dagen etter torsdag 20 august kjørte Brandshaug bilen til Bergen og tilbake. Olje-lampen varslet enda en gang, og han fylte en tredje liter olje på bilen. Han varslet også Pro Autosalg pr SMS kl 13.00 om bilen hadde «ristet noe voldsomt» og deretter sluttet å riste etter en stund, og at han hadde fått time på Porsche-verksted på mandag 24 august.
Tilstandsrapport 2 september fra Porsche Center Forus beskrev blant annet

Defekt lager i differensialen;

Oljelekkasjer fra hhv gearkassen på utgående aksel til fremre mellomaksel; fra rør inn på servopumpe og fra fremre ventilblokk til stabiliseringsstag foran;

Ulyd fra sylindrene på bank 1;

Fremre foring på bærebro høyre side foran; og

Sports-eksos ikke fungerte.
Brandshaug sendte tilstandsrapporten til Pro Autosalg samme dag. Han anslo reparasjonskostnadene til mellom 100 000 og 200 000 kr, og mente at Pro Autosalg enten måtte bekoste reparasjonene eller heve kjøpet. Pro Autosalgs advokat benektet ethvert ansvar 3 september på bakgrunn av at bilen etter kontrakten var kjøpt uten garanti og reklamasjonsrett. AECs advokat fastholdt hevningskravet 17 september på grunnlag av kjøpsloven. Senere korrespondanse mellom advokatene førte ikke til noen enighet.
Den 9 oktober 2015 ga Porsche Center Forus tilbud på reparasjon av bilen til 390 933 kr. Tilbudet omfattet skifte av motor, høyre fremre bærebro, bakre differensial, fremre ventilblokk og å reparere oljelekkasje fra gir. Bilens kilometerstand på dette tidspunkt var 99 183, dvs 1 583 km høyere enn ved overtakelsen 19 august.
AEC tok ut stevning mot Tiger Holding AS («Tiger») og Pro Autosalg 4 februar 2016 med krav om hevning og erstatning. De saksøkte påsto seg frifunnet. Hovedforhandling ble holdt 7 juni 2016. Foruten tre partsforklaringer ble det ført tre vitner og foretatt slik dokumentasjon som rettsboken sammenholdt med sakens dokumenter viser.

Saksøkers – AEC Top Auto AS’ – påstandsgrunnlag
AEC har i det vesentlige anført:

at kjøpsloven kommer til anvendelse. Utkryssingen av at bilen ble kjøpt «uten noen form for garanti og reklamasjonsrett», at det var et kommisjonssalg og selgers navn ble påført kontraktformularet av Pro Autosalg etter at formularet ble signert og kjøpsavtale inngått, og uten at det ble omtalt. Endringene ble ikke vedtatt. En så dyr bil ville ikke ha blitt kjøpt uten reklamasjonsrett etter kjøpsloven – i så fall hadde ikke Brandshaug reist fra Stavanger. Klausulen er et sterkt brudd med bakgrunnsretten, og er også i strid med kontraktsformularets bestemmelser på baksiden pkt 8;

at AEC reklamerte pr SMS ved ankomst Stavanger samme kveld med krav om utbedring og etter hvert heving. Både reparasjonskostnadenes størrelse og nødvendigheten av en fungerende motor tilsier at mangelen er vesentlig, og Porsche-motorer med fullstendig service-historie forventes ikke utslitt etter under 100 000 km på fem år. Behovet for etterfylling av olje allerede i Drammen og igjen i Stavanger viser at mangelen forelå før overtakelse;

at Tiger ikke ble opplyst som rett selger før kontraktsinngåelsen, slik at AECs avtalepart er Pro Autosalg. Hevningskravet gjør at AEC har måttet saksøke begge saksøkte, og solidaransvaret for kjøpesummens tilbakebetaling med renter bygger på dette grunnlag sammenholdt med kjøpsloven § 65 (2). Erstatningskravet utgjør 25 633 kr og består av undersøkelsesutlegg og årsavgift;

At muligheten for kjøp av Porsche garanti er uten betydning for saken. I tillegg krever slik garanti salg av autorisert forhandler og at kjøper er en fysisk person; og

subsidiært, at kjøpekontrakten må revideres etter avtaleloven § 36. Selger fortiet både påfallende høyt oljeforbruk og kollisjonsskade, tross direkte spørsmål om dette.
Saksøkers påstand:
1.
Tiger Holding AS og Pro Autosalg AS dømmes in solidum til å tilbakebetale kjøpesummen på kr 745.000,- med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 19.08.2015 til betaling skjer, mot at AEC Top Auto AS returnerer bilen med reg. nr. DN74102 til selgers disposisjon fri for heftelser til Stålfjæra 1, Oslo.
2.
Tiger Holding AS og Pro Autosalg AS dømmes in solidum til å betale til AEC Top Auto AS erstatning fastsatt etter rettens skjønn.
3.
AEC Top Auto AS tilkjennes sakskostnadene.

Saksøktes – Tiger Holding AS og Pro Autosalg AS’ – påstandsgrunnlag
Tiger og Pro Autosalg har i det vesentlige anført:

at bilen ble solgt mellom bilforhandlere «uten noen form for garanti og reklamasjonsrett». Bilen hadde ikke blitt solgt til avtalt pris med ordinært reklamasjonsansvar. Anførselen om at Pro Autosalg endret kontraktens innhold etter signatur innebærer påstand om bedrageri; den er helt usann og også uten grunnlag i sakens beviser. AEC visste at Pro Autosalg måtte konferere med selger under prisforhandlingene. Kontraktsformularets særlig utkryssede alternativer på s 1 går foran den trykte standard-tekst for forbrukerkjøp på s 2. Kjøpsloven kan fraskrives mellom næringsdrivende, slik som her;

subsidiært, at selv om reklamasjonsrett foreligger, hadde bilen verken mangler ved gjennomføring av 111 pkt-sjekken i juni eller ved prøvekjøringen på salgsdagen. Ripene i sylindervegg på sylinder nr 1 og 8 har oppstått etter risikoens overgang til AEC, dvs i løpet av de ca 1 600 km Brandshaug har kjørt bilen etter overtakelse. AEC tok bevisst sjansen på å ikke kjøpe Porsche garanti, til tross for at dette var mulig og tilbudt;

at det ikke er grunnlag for avtalerevisjon på rimelighetsgrunnlag for næringsdrivende innen kjernen av egen handelsvirksomhet; og

at det i alle tilfeller må gjøres fradrag for standardheving om AEC nå – mot formodning – gis rett til ny motor i en seks år gammel bil gått nær 100 000 km.
Saksøktes påstand:
1.
Tiger Holding AS frifinnes.
2.
Pro Autosalg AS frifinnes.
3.
AEC Top Auto AS dømmes til å betale sakens omkostninger.

Rettens vurdering

Tingretten har kommet til at det etter hovedforhandlingen ikke er sannsynlighets-overvekt for at bilen led av noen mangel ved overtakelsen på ettermiddagen 19 august 2015. Begge de saksøkte blir da å frifinne. I det følgende skal tingretten begrunne sitt syn mer utførlig:

Ved salg av brukte gjenstander mellom profesjonelle og næringsdrivende parter slik som her, er det rettslige utgangspunkt at gjenstanden selges slik den er, og at risikoen for salgsgjenstandens hendelige undergang eller skade går over til kjøper ved levering. Det vises til kjøpsloven § 12 og § 13 (1), jf § 6 og § 7.

For næringsdrivende parter er det vid adgang til å fravike dette rettslige utgangspunkt ved avtale. Partene her har vært uenige om bilen her ble avtalt solgt «uten noen form for garanti og reklamasjonsrett », til tross for at dette alternativ var krysset ut også på det eksemplar av kontraktsformularet som Brandshaug fikk med seg da han kjørte bilen hjem fra Oslo 19 august i fjor. Tingretten trenger ikke ta endelig stilling til når kontrakts-formularets rubrikker ble krysset ut, men peker for sammenhengens skyld på

at bilen ble solgt garantert fri for pengeheftelser, jf den første utkryssede rubrikk. Selger hadde gitt pant i bilen for større beløp enn kjøpesummen. Brandshaug var kjent med pantets eksistens da han overtok bilen og at det ville bli slettet dagen etter overlevering, hvilket det også ble. Det er ikke påstått at dette utgjør noen mangel;

at bilen ubestridt ble prøvekjørt og besiktiget av kjøper, jf den andre utkryssede rubrikk; og

at bilen ble solgt etter fullmakt for kunde, jf den fjerde utkryssede rubrikk. Pro Autosalg fremhevet sin bruk av kommisjonssalg allerede i annonsen; Blystad opplyste Brandshaug at han måtte avklare pristilbud med eier da prisen ble forhandlet; og Brandshaug ble opplyst at takbøylen og vinterdekkene omfattet av salget befant seg på eiers hytte, før kontrakten ble signert. Som profesjonell bilforhandler hadde ikke Brandshaug da noen rettslig beskyttet forventning, om at Pro Autosalg solgte bilen i eget navn og regning.

Ingen av partene har imidlertid pretendert at risikoen for bilen skulle gå over til AEC på et senere tidspunkt enn ved overlevering, eller at bilen ble solgt med noen form for garanti fra selgers side. Tvert om tilbød selger kjøper å tegne Porsche garanti mot et tillegg i pris, som var inkludert i prisantydningen i annonsen på FINN.no på 789 000 kr. Porsche garanti er en garantiordning tegnet gjennom et internt forsikringsselskap i Porsche-gruppen for biler som har passert 111-pkt sjekk, og som selges fra godkjent Porsche-forhandler til privatkunde; eller som videreselges fra privatkunde til privatkunde. Garantien kan kjøpes for 12 eller 24 mnd av gangen frem til bilen er 10 år eller har kjørt 200 000 km, og koster visstnok ca 15-17 000 kr i premie i tillegg til gjennomført 111-pkt sjekk og utbedring av eventuelle mangler påvist i denne. Porsche tilbyr ordningen for at kjøpere av brukt Porsche fra forhandler skal ha «garanti» mot negative overraskelser. Etter det opplyste tegner kjøpere av brukt Porsche i Norge vanligvis Porsche garanti hvis mulig. AEC valgte å ikke tegne Porsche garanti for å få redusert kjøpesummen tilsvarende garantipremiens størrelse, jf e-post av 19 august kl 11.53 Kvittering for mottatt salgsmelding fremlagt under hovedforhandlingen.

Det viktige for saken er imidlertid ikke unnlatelsen av å tegne Porsche garanti, men at selger heller ikke avga noen annen garanti for bilen. Det innebærer at regelen om risikoens overgang ved levering etter kjøpsloven § 12 kommer til anvendelse, også i saken her.

Den viktigste mangel ved bilen i dag er konstaterte riper i sylindervegg i sylinder nr 1 og 8. Av utbedringstilbudet av 9 oktober 2015 pålydende kr 390.933 kr utgjør skifte av motor på grunn av disse ripene brorparten av beløpet med 311 514 kr. Sakens motorkyndige vitner har hatt ulike teorier omkring sylinder-ripenes årsak:

Vitne Eriksen, som er ettermarkedssjef ved Porsche Center Oslo, mente slike sylindervegg-riper oftest skyldes manglende smøring. Dersom oljefilmen er borte kan motorskade skje spontant, eksempelvis allerede ved oppstart av motor;

Vitne Kvam, som er innehaver av Sarpsborg motorverksted, mente ripene mest sannsynlig skyldtes at motoren hadde blitt kjørt varm etter lekkasje i kjølevannet; blant annet fordi bilens O-ring pakninger til kjølevann-systemet ble skiftet på service 31 mars 2015, og fordi ripene ikke går opp til sylinderens topp. Hadde motoren manglet motorolje, mente Kvam at veivakslingen ville tatt skade lenge før sylinderveggen; mens

Vitne Røyne, som er servicemarkedssjef ved Porsche Center Stavanger, knyttet ripene til at partikler eller andre fremmedlegemer mest sannsynlig hadde kommet i klem mellom stempelskjørt og sylindervegg, og pekte på at tennpluggen på sylinder nr 8 og 4 var tydelig mer sotet enn de øvrige tennpluggene ved undersøkelse 2 mars 2016 (dok 31 bilag 2-1 – 2-3). Røyne pekte på at kjøleproblemer som følge av både manglende motorolje og kjølevæske vanligvis rammer nærliggende sylindere, mens sylinder nr 1 og 8 som er skadet her ligger så langt fra hverandre som mulig i en V8 motor. Røyne hadde samtidig ingen god forklaring på hvorfor sotete plugger på sylinder nr 4 og 8 skulle medføre skader på sylinder nr 1 og 8, men ikke på nr 4.

For tingretten er det avgjørende for saken ikke sylinder-ripenes årsak, men deres tidspunkt. Samtlige tekniske vitner for tingretten har ikke vært i tvil om at de sylinderriper som bilen har i dag høres godt både ved kjøring og når bilen går på tomgang, og at de ville ha blitt oppdaget både ved 111-pkt sjekken som ble utført 16 juni 2015 og ved Brandshaugs prøvekjøring før overlevering. Brandshaug er selv både bilforhandler og bil-oppkjøper, og en erfaren tester av brukte biler. Han hørte ingen ulyd fra motoren under prøvekjøringen 19 august. I SMS samme kveld beskrev han kjøreturen hjem til Stavanger som «grei». Foruten oljeforbruket beskrev han flere lyder i bilen, men ingen forenlige med riper i sylinderveggen. Tingretten finner det da kvalifisert sannsynlig, at det ikke var riper i sylinderveggen i sylinder nr 1 og 8 da AEC tok levering av bilen i Oslo.

Foruten skifte av motor omfatter utbedringstilbudet av 9 oktober 2015 ytterligere fire poster. Dette gjelder skifte av henholdsvis høyre fremre bærebro, bakre differensial og fremre ventilblokk, samt å reparere oljelekkasje gir. Det ble imidlertid heller ikke gjort overveiende sannsynlig for tingretten at noen av disse mangler oppsto før AEC tok levering av bilen på ettermiddagen 19 august 2015.

Dette bringer tingretten til bilens oljeforbruk. Tingretten finner sannsynliggjort at Brandshaug spurte særskilt om bilens oljeforbruk flere ganger før overtakelse, særlig på bakgrunn av at han så ferskt oljesøl ved bilens fyllingsrør ved besiktigelsen før prøvekjøring. Blystad som solgte bilen i kommisjon på vegne av Pro Autosalg sa at han ikke var kjent med noe spesielt ved denne bilens oljeforbruk. Etter instruksjonsboken bruker Panamera-modellen med den aktuelle V8 motor relativt mye olje – 1,5 liter olje/1 000 km. Syverinsen som brukte bilen fra januar 2012 til den ble kjøpt av AEC har forklart at han i sin eiertid fylte 1 liter olje pr andre bensintank. Bensintanken er 80 l. Dette oljeforbruket ligger godt innenfor instruksjonsbokens rammer.

Brandshaug har forklart at han måtte fylle to liter olje i løpet av drøyt 500 km kjøring fra Oslo til Stavanger 19 august, og ytterligere en liter etter ytterligere en tur til Bergen dagen etter. På den annen side har AEC ikke opplyst å ha fylt mer enn disse tre liter olje på bilen i sin eietid. Samlet kjørt distanse etter overtakelse utgjør ca 1 500 km. Et slikt oljeforbruk overstiger forventet oljebruk etter instruksjonsboken, isolert sett. Tingretten viker likevel tilbake for å konstatere at oljeforbruket utgjør en kjøpsrettslig mangel ved bilen. Ved mangelsvurderingen legger tingretten blant vekt på

at Syverinsen gjennom hele sin eietid leverte bilen til merkeverksted (Porsche Senter Son eller Ryen) for gjennomføring av alle periodiske service’er, samt hver gang noen av bilens varsellamper lyste. Bilen gjennomførte 111 pkt- sjekk så sent som 15 juni 2015 uten anmerkninger utover ytre kosmetiske forhold, før bilen ble lagt ut for salg;

at Syverinsen tok bilen ut fra salgslokalet og brukte den til og fra hytta fra 20 juli til AEC prøvekjørte og overtok bilen 19 august. Bilens oljeforbruk var upåfallende i perioden. Tingretten er enig i at dersom Syverinsen hadde kunnskap, eller den minste mistanke, om at bilen var teknisk utrygg tross 111 pkt-sjekken, ville han neppe tatt bilen ut av salgslokalet for å bruke den selv i ferietiden frem til en kjøper dukket opp;

at bilens eneste karosseriskade i Syverinsens samlede brukstid fra januar 2012 var en sprukket bakre plast støtfanger etter at han rygget på en stubbe. Skaden ble utbedret i februar 2014 på kilometerstand 68 930. Utskiftingen er ikke påstått å kunne ha noen som helst betydning for de reparasjonsbehov bilen har hatt i AECs eiertid; og

at retten ikke har funnet at verken Pro Autosalg eller Tiger har verken gitt uriktige opplysninger om bilen, eller fortiet forhold de kjente til om bilen og som AEC som kjøper burde få opplyst.
Tvert om må tingretten etter hovedforhandlingen legge til grunn

at Panamera 4S med V8 motor er en uvanlig avansert og kostbar bilmodell. Det er mye som kan gå galt på bilen, og reparasjoner er ofte kostbare. Vitne Eriksen ga uttrykk for at Panamera antakelig er den av Porsches bilmodeller som har høyest drifts-utgifter, med mulig unntak for noen av modellene forbeholdt banebruk;

at Panemera-modellen ble introdusert som 2010-modell. Bilen i saken her, førstegangsregistrert 5 august 2009 var således blant de aller første omsatte eksemplarer av modellen;

at Porsches merkeverksteder tjener mest penger på biler med kjørelengde mellom 80 og 150 000 km, fordi reparasjonsbehovet øker i denne perioden. Etter 150 000 km kjørelengde velger Porsche-eiere visstnok oftest andre verksted enn merkeverksted; og

at selv om skadene som har oppstått på bilen etter at AEC overtok bilen har vært både større og dyrere enn hva som var påregnelig, alder og kjørelengde tatt i betraktning, har man aldri noen sikkerhet for hvilke skader som kan skje eller ikke skje med en mekanisk bil av aktuell alder og kjørelengde.
Begge de saksøkte blir etter dette å frifinne.

Sakskostnader

De saksøkte har vunnet saken fullt ut, og har etter hovedregelen krav på full erstatning for sine sakskostnader i den grad disse har vært rimelige, nødvendig og forholdsmessige, jf tvisteloven § 20-2 (1) og (2). AEC bør ikke fritas for erstatningsansvaret på tungtveiende rimelighetsgrunnlag, jf tvisteloven § 20-2 (3).

Saksøktes omkostningsoppgave omfatter bare salær, beregnet med en timesats på 2 700 kr. Etter tvisteloven § 20-5 (3) skal salæroppgaven spesifiseres i minst tre tidsfaser. For Tiger er krevd dekket hhv 4 ½, 16 ¼ og 5 ¼ time; totalt 26 timer. For Pro Autosalg er krevd dekket hhv 5 ½, 14 og 5 ¼ time; totalt 24 ¾ timer. Tingretten har på bakgrunn av tvistegjenstandens art og verdi, tilknytning til næringsvirksomhet og prosessfullmektigs erfaring ingen innsigelser til verken timesatsens størrelse eller til den medgåtte tid; isolert sett. Begge saksøkte har fradragsrett for inngående merverdiavgift, slik at tillegg for slik avgift ikke kan kreves.

Imidlertid meddelte saksøktes prosessfullmektig retten 30 mai 2016 at han hadde fått sin advokatbevilling trukket tilbake en uke tidligere i medhold av domstolloven § 230 første ledd nr 1, som følge av personlig, erkjent skatte- og avgiftsunndragelse. Tingretten ga ham 2 juni 2016 (dok 41) tillatelse til å opptre som prosessfullmektig under hovedforhandlingen etter tvisteloven § 3-3 (4). Betingelsen for slik tillatelse er at rettshjelpen ikke drives «ervervsmessig eller til stadighet». Selv om Berg har avviklet sin løpende advokatvirksomhet så raskt det lar seg gjøre, og selv om alternativet i saken hadde vært å utsette hovedforhandlingen med skifte av prosessfullmektig for saksøkte med økte kostnader og tidsbruk for begge parter, har tingretten kommet til at Berg som rettshjelper ikke kan opprettholde sin ordinære timesats som advokat, når han ikke lenger har advokatbevilling. Dette får både virkning for begge saksøkte; både for de 5 ¼ timer som påløp etter hovedforhandlingens oppstart, og for ca 5 av de henholdsvis 16 ¼ og 14 timer som påløp før hovedforhandling, men etter at bevillingen ble tilbakekalt.

Tingretten finner imidlertid ikke, at satsen for disse timer bør settes til null. Også uten advokatbevilling har Berg utført et stykke kvalifisert arbeid gjennom sakens avsluttende forberedelse og pådømmelse som de saksøkte enten hadde måttet utføre selv (jf tvisteloven § 20-5 (1) tredje punktum, eller måtte ha engasjert annen prosessfullmektig for å utføre. På bakgrunn av antatt prisnivå for rettshjelpere uten advokatbevilling i Oslo-området slik dette fremkommer på internett har tingretten skjønnsmessig kommet til at sakskostnader for tiden etter at Berg mistet advokatbevillingen tilkjennes med 700 kr/time (eks mva).

Etter dette tilkjennes de saksøkte erstatning for slike sakskostnader som rimelige, nødvendige og forholdsmessige:
Tiger Holding AS:
(4 ½ timer + 11 ¼ timer)
= 15 ¾ timer x 2 700 kr
= 42 525 kr

(5 timer + 5 ¼ timer)
= 10 ¼ timer x 700
= 7 125 kr

Total:

49 650 kr
Pro Autosalg AS:
(5 ½ timer + 9 timer)
= 14 ½ timer x 2 700 kr
= 39 150 kr

( 5 timer + 5 ¼ timer)
= 10 ¼ timer x 700
= 7 125 kr

Total:

46 275 kr
Dommen er avsagt innen lovens frist.

Domsslutning
1.
Tiger Holding AS frifinnes.
2.
Pro Autosalg AS frifinnes.
3.
AEC Top Auto AS betaler sakskostnader til Tiger Holding AS med 49 650 – førtinitusen sekshundreogfemti – kroner.
4.
AEC Top Auto AS betaler sakskostnader til Pro Autosalg AS med 46 275 – førtisekstusen tohundreogsyttifem – kroner.
Oppfyllelsesfristen for slutningens post 3 og 4 er 2 – to – uker fra forkynnelsen, jf tvisteloven § 19-7 (1) siste punktum. Når det gjelder spørsmålet om renter av tilkjente sakskostnader vises til regelen i tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 (3).

Les mer om å heve kjøp av ny bil her

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.