Garanti ved kjøp av bruktbil

Garanti ved kjøp av bruktbil

Ved kjøp av bruktbil kan selger påta seg en forpliktelse som strekker seg utover de ufravikelige reglene i forbrukerkjøpsloven. Dette kalles en garanti. Som forbruker er det viktig å lese garantivilkårene nøye før inngåelsen av kjøpsavtalen. 

Hva er en garanti?

En garanti er en forpliktelse som selger av bruktbil kan påta seg overfor kjøperen. Det er viktig å skille mellom reklamasjon og garanti. Å reklamere har enhver forbruker rett til etter forbrukerkjøpsloven. Disse reglene vil gjennomgås kort senere i artikkelen. Garanti er på den annen side ikke noe kjøper har krav på, men noe selger kan velge å tilby. Garantien skal med andre ord gå lenger enn det som følger av lovgivningen. 

I markedsføringsloven stilles det krav til garantien, herunder skal begrensninger fremgå klart og være lette å forstå. Videre har du rett til å få garantivilkårene utlevert, noe du alltid bør kreve. 

Bilde av boken

Garanti ved kjøp av bruktbil

Når man kjøper en bruktbil fra en forhandler er det ikke uvanlig at selger tilbyr en bruktbilgaranti. Som forbruker er det viktig å lese vilkårene nøye for å sørge for at man vet hva garantien inneholder og eventuelt hvilke begrensninger som gjelder. Eksempelvis kan det være oppstilt som vilkår at selger krever jevnlig service på bilen for at garantien skal bestå. Slike begrensninger er det avgjørende å være oppmerksom på, slik at man holder garantien i live. Videre er det viktig å klage raskt dersom en feil dekket av garantien skulle oppstå. Et eventuelt krav om garantiansvar ved mangler bør fremsettes i skriftlig form av bevismessige hensyn.

Merk! Garantien gjelder som nevnt i tillegg til rettighetene etter forbrukerkjøpsloven. Det vil si at du kan ha rett til å klage etter forbrukerkjøpsloven, selv om garantien skulle være utgått. For eksempel vil det ofte være tilfellet dersom garantien bare gjelder for feil som skjer innen 1 år eller innen et visst antall kilometer. 

Forbrukerkjøpsloven

Etter forbrukerkjøpsloven har forbrukeren rett til å klage på mangler ved bilen. Det foreligger en mangel dersom bilen ikke samsvarer med de krav til art, mengde, kvalitet og andre egenskaper som følger av avtalen med selger, jf. forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15. En mangel foreligger også dersom selger har gitt uriktige opplysninger eller forsømt å gi relevante opplysninger og dette kan anses å ha virket inn på kjøpet. 

Når en mangel blir konstatert kan forbrukeren primært kreve reparasjon av bilen. Dersom reparasjon ikke lar seg gjøre eller ikke blir foretatt av selger innen rimelig tid kan kjøperen enten kreve prisavslag eller heve kjøpet. Sistnevnte er aktuelt dersom mangelen ikke er uvesentlig. 

For å ha sitt mangelskrav i behold må forbrukeren sende melding til selgeren om at hun eller han vil påberope seg mangelen «innen rimelig tid» etter at hun eller han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Denne fristen er aldri kortere enn to måneder fra forbrukeren oppdaget mangelen, jf. forbrukerkjøpsloven § 27. Reklamasjon kan videre senest skje to år etter forbrukeren overtok bilen. Dersom bilen er ment å vare vesentlig lengre, hvilket ofte er tilfellet, er den absolutte reklamasjonsfristen fem år.

Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig, hvilket innebærer at selger aldri kan gi deg dårligere rettigheter enn det som følger av denne loven. En eventuell garanti skal strekke seg utover forbrukerkjøpsloven og gi deg enda bedre rettigheter. 

Advokathjelp

Har du spørsmål om bruktbilgaranti eller ønsker bistand i en tvist med selger? Ta kontakt med biladvokatene i Advokatfirmaet Teigstad i dag. Vi tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Eventuelle videre utgifter vil i stor grad dekkes av din forsikring, noe vi kan hjelpe deg med å undersøke nærmere uten kostnad. Våre advokater er tilgjengelig per telefon og e-post. Du kan også fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en advokat kontakt med deg snarest.

Vanlige spørsmål

Hva er en garanti?

En garanti er en forpliktelse som selger av bruktbil kan påta seg overfor kjøperen. Denne skal gi forbrukeren bedre og ytterligere rettigheter enn det som følger av forbrukerkjøpsloven.

Hva er viktig ved kjøp av bil med garanti?

Det er viktig å lese vilkårene nøye for å sørge for at man vet hva garantien inneholder og eventuelt hvilke begrensninger som gjelder. Eksempelvis hender det at selger krever jevnlig service på bilen for at garantien skal bestå. Slike begrensninger er det avgjørende å være oppmerksom på, slik at man holder garantien i live. 

Gjelder kjøpslovgivningen i tillegg til garantien?

Ja, ved kjøp av bil fra en forhandler kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse. Denne loven er ufravikelig, og gjelder dermed i tillegg til en eventuell garanti.

Hva utgjør en mangel?

Det foreligger en mangel dersom bilen ikke samsvarer med de krav til art, mengde, kvalitet og andre egenskaper som følger av avtalen med selger, jf. forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15. En mangel foreligger også dersom selger har gitt uriktige opplysninger eller forsømt å gi relevante opplysninger og dette kan anses å ha virket inn på kjøpet. 

Hva er reklamasjonsfristen ved en mangel?

Forbrukeren må reklamere «innen rimelig tid» etter at hun eller han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Denne fristen er aldri kortere enn to måneder fra forbrukeren oppdaget mangelen, jf. forbrukerkjøpsloven § 27. Reklamasjon kan videre senest skje to år etter at forbrukeren overtok bilen. Dersom bilen er ment å vare vesentlig lengre, hvilket ofte er tilfellet, er den absolutte reklamasjonsfristen fem år.

 

Kilder

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett, 2. utgave, Oslo, 2013.

Tverberg, Arnulf. Forbrukerkjøpsloven med kommentarer, Oslo, 2008.

Masteroppgave: https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/16241/Forbrukerens-rett-til-retting-og-omlevering.pdf?sequence=1

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.