Forbrukerkjøpsloven med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven med lovkommentar

 


Forbrukerkjøpsloven kapittel 1

Kapittel 1 inneholder innledende bestemmelser.

Forbrukerkjøpsloven kapittel 2

Kapittel 2 regulerer sentrale spørsmål knyttet til leveringen av tingen.

Bilde av boken

Forbrukerkjøpsloven kapittel 3

Kapittel 3 regulerer risikoen for tingen.

Forbrukerkjøpsloven kapittel 4

Kapittel 4 kartlegger tingens egenskaper og hva det innebærer at tingen har en mangel.

Forbrukerkjøpsloven kapittel 5

Kapittel 5 regulerer forsinkelse og forbrukerens krav som følge av forsinket levering.

Forbrukerkjøpsloven kapittel 6

Kapittel 6 regulerer forbrukerens krav som følge av mangler ved salgsgjenstanden.

Forbrukerkjøpsloven kapittel 7

Kapittel 7 regulerer forbrukerens forpliktelser.

Forbrukerkjøpsloven kapittel 8

Kapittel 8 regulerer rettsstillingen ved avbestilling og retur.

Forbrukerkjøpsloven kapittel 9

Kapittel 9 regulerer selgerens krav ved kontraktsbrudd fra forbrukerens side.

Forbrukerkjøpsloven kapittel 10

Kapittel 10 oppstiller fellesregler for heving og omlevering.

Forbrukerkjøpsloven kapittel 11

Kapittel 11 oppstiller fellesregler om erstatning.

Forbrukerkjøpsloven kapittel 12

Kapittel 12 kommer med en rekke forskjellige bestemmelser, og utgjør lovens siste kapittel.

Forbrukerkjøpsloven kapittel 13

Kapittel 13 omhandler ikrafttredelse og endring i andre lover.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.