Forbrukerkjøpsloven § 9 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 9 regulerer selgerens tilbakeholdsrett. Dette er en rett for selgeren til å hindre at forbrukeren får rådighet over tingen uten at kjøpesummen samtidig blir betalt. Bestemmelsen har sin parallell i kjøpsloven § 10. Selgerens tilbakeholdsrett er et utslag av det hovedsynspunkt at en kjøpsavtale normalt skal oppfylles ved at selgeren og forbrukeren utveksler … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 9 med lovkommentar