Forbrukerkjøpsloven § 8 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 8 pålegger selgeren særskilte plikter knyttet til transporten for de tilfeller der tingen skal sendes til forbrukeren. Bestemmelsen har sin parallell i kjøpsloven § 8. Det forutsettes i bestemmelsen at partene fritt kan avtale om selgeren skal stå for transport til bestemmelsesstedet. Når en slik avtale først er inngått, vil de plikter som … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 8 med lovkommentar