Forbrukerkjøpsloven § 7 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 7 regulerer når levering har skjedd i alle typer kjøp som er omfattet av loven. Lovens hovedregel er at tingen er levert når dem overtas av forbrukeren. På dette punkt har forbrukerkjøpsloven en enklere ordning enn kjøpsloven, som skiller mellom ulike hovedtyper kjøp i relasjon til reglene om levering, se kjøpsloven §§ 6 … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 7 med lovkommentar