Forbrukerkjøpsloven § 62 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 62 regulerer lovens ikrafttredelse. Forbrukerkjøpsloven § 62 første ledd fastslår at loven skal gjelde fra 1. juli 2002. I annet ledd heter det at loven bare skal gjelde for avtaler som sluttes «etter at den er trådt i kraft». Dette betyr at loven ikke skal ha tilbakevirkende kraft. Forbrukerkjøpsloven § 62: § 62. Ikrafttredelse … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 62 med lovkommentar