Forbrukerkjøpsloven § 62 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 62 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 62 regulerer lovens ikrafttredelse.


Forbrukerkjøpsloven § 62 første ledd fastslår at loven skal gjelde fra 1. juli 2002.

I annet ledd heter det at loven bare skal gjelde for avtaler som sluttes «etter at den er trådt i kraft». Dette betyr at loven ikke skal ha tilbakevirkende kraft.

Forbrukerkjøpsloven § 62:


§ 62. Ikrafttredelse

Loven gjelder fra 1. juli 2002.

Loven gjelder bare for avtaler som sluttes etter at den er trådt i kraft.

Av advokat Eirik Teigstad

biladvokat

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av syv advokater i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.