Forbrukerkjøpsloven § 62 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 62 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 62 regulerer lovens ikrafttredelse.


Forbrukerkjøpsloven § 62 første ledd fastslår at loven skal gjelde fra 1. juli 2002.

I annet ledd heter det at loven bare skal gjelde for avtaler som sluttes «etter at den er trådt i kraft». Dette betyr at loven ikke skal ha tilbakevirkende kraft.

Bilde av boken

Forbrukerkjøpsloven § 62:


§ 62. Ikrafttredelse

Loven gjelder fra 1. juli 2002.

Loven gjelder bare for avtaler som sluttes etter at den er trådt i kraft.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.