Forbrukerkjøpsloven § 61 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 61 gir en særlig avgrensning av forbrukerbegrepet med sikte på avtaler om kjøp av ting mellom parter som har forretningssted eller bopel i ulike stater utenfor EØS. Dette innebærer samtidig en særlig avgrensing i lovens virkeområde. Bakgrunn Bestemmelsens siktemål er, så langt som praktisk mulig, å unngå å gripe inn i forhold som er … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 61 med lovkommentar