Forbrukerkjøpsloven § 60 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 60 regulerer selgerens og forbrukerens plikt til å dra omsorg for tingen.  Omsorgsplikten kan ses op som et utslag av den gjensidige lojalitetsplikten som eksisterer i kontraktsforhold – også når motparten begår kontraktsbrudd. Kjernen i reglene om omsorgsplikt er at den parten som har besittelsen eller lett kan ta varen i sin besittelse … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 60 med lovkommentar