Forbrukerkjøpsloven § 6 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 6 regulerer hvilket tidspunkt tingen skal leveres. En modifikasjon følger av tilbakeholdsretten for selgeren som følger av prinsippet om ytelse mot ytelse i § 9. Spørsmålet om når levering skal regnes for å ha skjedd reguleres i § 7. Levering innen rimelig tid Etter første ledd er hovedregelen at tingen skal leveres innen … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 6 med lovkommentar